Hoe voorkomen we een gesegregeerde samenleving?

Waar is de langetermijnvisie?

Wie wil er meedenken? Hoe gaan we de samenleving inrichten, zodat deze voor alle mensen toegankelijk blijft? Een samenleving waarin we naar een gezonde, fijne menslievende toekomst toe werken. Voor alle burgers van Nederland, Europa, de wereld. Hoe kunnen we de polarisatie die is ontstaan opheffen? Hoe voorkomen we dat we in een medische technocratie komen? Er zijn mensen die dat niet willen, hebben die ook rechten of moeten deze mensen zich schikken in de macht van de grootste en de sterkste of die van de meerderheid?

Hoe voorkomen we dat we een gesegregeerde samenleving krijgen? Een samenleving waarin andersdenkenden worden buitengesloten? Willen 'we' dat? Segregatie is het tegenovergestelde van integratie. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt op basis van sekse of ras, maar op basis van het wel of niet hebben laten zetten van een vaccin tegen Covid19. Is deze groep puur egoïstisch, van het padje af? Eigen schuld, dikke bult? Of kan het zijn dat zij er anders instaan, andere informatie hebben? Mogen zij er anders in staan? Wat als ze wel gek zijn, wat dan nog? Moeten alle gekken worden buitengesloten? Zijn zij een gevaar voor de samenleving? Echt waar? Waarom dan?


Het andere geluid
Veel mensen hebben het afgelopen jaar alleen het verhaal van de overheid, via de reguliere mediakanalen meegekregen. Naast dit verhaal waren er en zijn er echter nog tig andere geluiden waar te nemen. Dit zijn verhalen, onderzoeken, vraagstukken van onder andere gerenommeerde wetenschappers, artsen of andere ervaringsdeskundigen, maar ook van burgers die zich roerden. Een deel van de bevolking is zelf op onderzoek gegaan en heeft zich daarmee breder georiënteerd. De media duiden deze mensen als wappies, ondeskundig, virusontkenners, complotdenkers. Dit is echter een veel te simpele weergave. Het lijkt als de situatie na de aanslagen op het WTC waarna George Bush zie: either you are with us or with the terrorists. Ofwel u staat achter het overheidsverhaal ofwel u deugt niet. Het valt echter niet te ontkennen dat al deze informatie er is. Wie toetst deze op waarheid? Er vindt veel censuur plaats. Wordt het niet eens interessant om een debat te voeren met de voor- en tegenstanders van de lockdowns, de voor- en tegenstanders van massale vaccinatie? Hoe kan het dat er in een vrije democratie open samenleving geen transparantie is en geen debat gevoerd mag worden?

Doelpalen steeds verzet
Het moet toch iedereen, dus ook de regeringsvolgers, opgevallen zijn dat de doelpalen steeds verplaatst zijn? Was het eerst nog de curve afvlakken, zodat de zorg het aan kon, tot het aantal sterfgevallen naar nul brengen, tot nul ziekenhuisopnames, naar nu nul besmettingen. Is dat reëel? Is dat haalbaar? Ten koste van wat gaat het? Is het nodig? Kan het zijn dat dit virus ondertussen zoveel minder schadelijk is geworden en -net als gebeurde met de virussen die de grote griepepidemieën veroorzaakten in het verleden-, vanzelf endemisch wordt of is geworden? Zijn we het nu alleen maar aan het rekken met lockdowns of andere maatregelen? Want het lijkt er nu op dat hoe we ook ons best doen en hoe we ook als een dolle vaccineren, dat er elke keer weer een nieuwe mutatie/ variant komt. In feite lopen we dus steeds achter de werkelijkheid aan. Het virus gaat niet weg.

Is het mogelijk dat we leren leven met dit virus?

De overheid heeft vanaf april 2020 met de kennis van toen – zij zei zelf slechts 50% van de kennis te hebben - een weg ingeslagen die luidde: alleen een vaccin kan ons hier uit halen. Zij heeft tijdens het volgen van deze weg niet ingezet op voortschrijdende inzichten of ook maar geprobeerd dit te doen. Dit blijkt uit het niet willen erkennen van de verspreidingsweg via aerosolen en het belang van ventilatie, waardoor veel mensen met name in verzorgingshuizen in gevaar zijn gebracht. Zij heeft ook niet de bevolking gevraagd beter voor zich zelf te zorgen, bijvoorbeeld door proberen af te vallen en gezonder te leven. Medicijnen die succesvol lijken te zijn, wat empirisch onderzoek laat zien, werden verboden. Ook over het gebruik van vitamine D, waardoor mensen minder ernstig ziek worden,  wordt niet gerept. De vraag of je handen stuk wassen iets bijdraagt, staat echter wel ter discussie. Waarom heeft de overheid niet geleerd afgelopen jaar en is zij blijven hangen in die 50% kennis? Waarom wil zij niet afwijken van de ingeslagen weg? Is het gezichtverlies? Heeft het met geld te maken? Contracten met de farmaceuten? Miljarden zijn uitgegeven aan een testmaatschappij. Geen geld naar de zorg, naar onderzoek van medicijnen, naar verbetering van de luchtkwaliteit in gebouwen. Waarom is voor deze weg gekozen? Dit lijkt mij toch een legitieme vraag?

Schade lockdowns..
Een oud-directeur van het CBS heeft met een WOB-verzoek laten zien dat het ministerie van EZ een advies uitbracht geen lockdowns in te voeren. Immers dan zouden er 620.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Het redden van 100.000 jaren wat de lockdowns zouden doen ,zou dan  per saldo 520.000 levensjaren gekost hebben. We hebben het hier nog niet over de economische schade, schade aan de cultuursector en welzijn. Dit is puur medisch. Het zou goed zijn al deze schade in beeld te brengen en de discussie er over te openen.

Hoe verder?
Nu we weten dat gevaccineerden het virus nog kunnen doorgeven en het virus naar een minder gevaarlijke variant is gemuteerd is de vraag of we niet andere keuzes in het beleid moeten gaan maken. De deltavariant lijkt meer op een verkoudheid dan op zware griep. Wat is dan nog het doel van al het testen? We hebben ook al gezien dat kinderen deze zomer op de IC komen door een slechte weerstand tegen het RS-virus, omdat hun immuunsysteem afgelopen winter te weinig in aanraking is gekomen met dit virus. Wat belooft dat voor de volgende winter?

Stel dat een deel van de bevolking weigert zich te laten vaccineren, om wat voor reden dan ook. Gooien we dan onze grondwet opzij en onze mensenrechten? Is de situatie zo bedreigend dat alleen een volledig gevaccineerde bevolking dit tij kan keren? Of gaat het om het principe? 'Zij' willen niet meedoen en dus sluiten we 'ze' buiten? Is dat terecht? Nu blijkt dat ook gevaccineerden besmettingshaarden zijn, gaat de vlieger niet meer op dat je het voor een ander doet. Kunnen we de samenleving zo inrichten dat zowel gevaccineerden als niet- gevaccineerden hun levens kunnen leiden zoals zij dat graag willen? Zoals dat hoort in een vrije democratische samenleving? Of is men werkelijk voor segregatie? En hoe stelt men zich dit dan voor? Ongevaccineerden mogen niet meer naar een restaurant of krijgen ze eigen restaurants?

Wat is het doel van het beleid? Wat zou het doel moeten zijn? Volgens mij: hoe kunnen we zo min mogelijk schade berokkenen aan mensen hun levens, zowel op sociaal, cultureel als op gezondheidsniveau.

Is er een andere manier dan massavaccinatie? Is er nog direct gevaar voor het overlopen van de zorg nu de kwetsbare groepen zijn gevaccineerd? Zijn er andere mogelijkheden dan lockdown maatregelen? Bijvoorbeeld gerichte bescherming van kwetsbare mensen zonder deze mensen uit te sluiten? Wat als de vaccinaties niet doen wat ze moeten doen? Is er een alternatief plan? Kunnen we wellicht ook inzetten op andere zaken zoals leefstijl, ventilatie, medicatie, vitamine D? Gewoon een gezonde brede discussie. Beleid gebaseerd op ratio en feiten en niet op emoties en de roep van het volk.

Ik voeg hier onder 2 video's toe van gesprekken die gevoerd werden op de alternatieve mediakanalen van de nieuwe wereld en blckbx.tv. Neem even de tijd om naar deze mensen te luisteren.

Het eerst gesprek onder leiding van Ad Verbruggen: Corona na massavaccinatie: hoe staan we ervoor?
Het gesprek dat Flavio Pasquino leidt is met een oud-directeur van het CBS. Dit zijn echt geen wappies en zeker geen antivaxxers (want dat moet je er tegenwoordig steeds bij zeggen). Luister eens hier naar. Gewoon een ander geluid dan je bij Op1 ziet, of bij Jinek of bij Nieuwsuur of in de kranten leest . Bekijk en luister het. Ik denk dat het kan helpen je gedachten opnieuw te ordenen en dat het de nodige informatie geeft om anders in het verhaal te komen. Ik hoop dat je hierdoor minder bevooroordeeld bent naar mensen die een tegengeluid laten horen. Er is heel veel misinformatie. Er vindt veel propaganda plaats. Met name door dit laatste is het moeilijk om iets anders te volgen, dan het narratief van de overheid.

Omwille van onze vrije samenleving, omwille van de leefbaarheid en de menselijke maat. Omwille van onze toekomst, vraag ik de stilzwijgende meerderheid zich uit te spreken. Begin anders met fluisteren. Stel vragen en sta open voor de andersdenkenden. Zij zijn niet de vijand, maar gewoon bezorgde medeburgers.

Samen moeten we er uit komen, gevaccineerd of niet.

Marlies Rattink -23 juli 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corona na massavaccinatie: hoe staan we ervoor?
Jona Walk, Sam Brokken en Frank Stadermann

https://youtu.be/Czc95Z2STK4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten-baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly's) verloren zouden gaan.

https://www.blckbx.tv/videos/overheid-offert-520000-levensjaren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In The Flesh Lyrics
(Waters) 1:36

So ya
Thought ya
Might like to
Go to the show.

To feel that warm thrill of confusion,
That space cadet glow.
I've got some bad news for you sunshine,
Pink isn't well, he stayed back at the hotel
And they sent us along as a surrogate band
We're gonna find out where you fans* really stand.

Are there any queers in the theater tonight?
Get them up against the wall!
There's one in the spotlight, he don't look right to me,
Get him up against the wall!
That one looks Jewish!
And that one's a coon!
Who let all of this riff-raff into the room?
There's one smoking a joint,
And another with spots!
If I had my way,
I'd have all of you shot!