Wendy Mittemeijer over Censuur

Wendy Mittemeijer @MittemeijerOote

Wendy Mittemeijer, Medical ethical advisor. Humanist. Works for pharma. Against coercion & censorship. Pro freedom of choice & open dialogue

Al 3 jaar lang word ik op sociale media door trollen en zelfbenoemde debunkers beledigd, bedreigd en "gerapporteerd". Wanneer de content van mijn posts hen niet aanstaat en ingaat tegen de corona verhalen van de overheid. In een poging mij de mond te snoeren spelen zij veelal op de man, niet op de bal. Veel van deze mensen hebben direkte of indirekte banden met de zittende politieke partijen. De trollen zitten samen in appgroepjes en stemmen de narratieven en censurerende acties af, onder het mom van "desinformatiebestrijding". Een bekende van een van de ministers diende een klacht in bij een voormalig opdrachtgever van me.


Een oud kamerlid wenste mij 5 jaar eenzame opsluiting toe. Een Denktank lid heeft binnen mijn sector getracht mij publiek te framen en aangegeven dat mijn content gecensureerd moet worden. Een staatstrol plaatste een bericht waarin ik werd belasterd.

Mijn posts zijn onderbouwd en netjes, en gaan over mijn expertise en werkveld: de medische, wetenschappelijke en ethische kwesties op het gebied van gezondheidszorg. Ik schuw daarbij geen heilige huisjes of taboe's. Organisaties en bedrijven huren mij juist om die reden in. Het mag schuren, dat moet zelfs. Mijn doel is immers mensen aan het denken -en voelen!- te zetten. Juist dat geeft verandering en innovatie, en leidt tot een dieper contact en begrip tussen mensen. Hier is behoefte aan merk ik.

Mijn posts over corona bereikten op LinkedIn ook recent nog tussen de 60.000 en 80.000 mensen. In coronatijd soms wel 200.000 mensen. Veel mensen zijn de onoprechtheid, haat zaaierij en vooringenomenheid in de media, wetenschap en politiek zo zat. Zo vreselijk zat. Wekelijks ontvang ik lieve berichten van mensen uit alle lagen van de bevolking, en van overal ter wereld. Zij zijn, net als ik, bezorgd om de ingezette koers, en 't gebrek aan ethische reflectie en evaluatie van alle mentale, fysieke en sociale schade van het coronabeleid.

In coronatijd belden mensen mij soms zwaar geëmotioneerd op, ook farma managers op hoge posities, dankbaar dat iemand durfde te schrijven wat zij niet durfden. Anderen waren blij iets te lezen wat de overheid of hun arts naliet te communiceren, of wat een ander licht scheen op de zaak.

.In coronatijd belden mensen mij soms zwaar geëmotioneerd op, ook farma managers op hoge posities, dankbaar dat iemand durfde te schrijven wat zij niet durfden.

Maar er is ook een schaduwkant. Als ik check wie mijn profiel bekijkt is dat al 3 jaar lang vooral defensie, bz en politie. Ik word gemonitord, alsof ik een gevaar ben voor de samenleving. Sinds ik mij bezig houd met vaccinschade, wob documenten, de Denktank Desinformatie C19 en de spoedwet, word ik, zo lijkt het, nog zwaarder in de gaten gehouden en worden mijn berichten nog vaker onderdrukt of verwijderd. Ook nemen medewerkers van de overheid soms contact met mij op, zogenaamd omdat zij "fan" van mij zouden zijn en mij willen ontmoeten. Deze week is voor de 3e keer in 3 jaar mijn professionele LinkedIn account, zonder opgaaf van reden, verwijderd. Velen gingen mij al voor. Meestal krijg je dan eerst 6 weken radiostilte, en dan een medewerker die zichzelf 'Heisenberg' noemt oid, die iets prevelt over 'desinformatie'. Hij heeft echter geen idee wat er dan 'onjuist' is aan de content, hij voert slechts een opdracht uit. Er wordt gedreigd met permanente verwijdering, en dan krijg je na een paspoort controle meestal je account terug. Het voelt al normaal. Maar dat is het niet. Ik voel mij door deze staatscensuur niet meer vrij en ook niet veilig meer in Nederland.

Daarom trek ik aan de bel, of beter, de noodrem. De intimidatie en censuur van kritische professionals, politici en burgers, onder coordinatie van de censuur-organisatie van de NCTV, moet stoppen. Evenals de Europese wetgeving die onze democratie en vrijheid van meningsuiting blijft uithollen.

Het woord 'desinformatie' wordt misbruikt om het staatsnarratief te beschermen en alles dat dat bedreigt in de doofpot te stoppen. Het enige waar dit zal eindigen is in een totalitaire samenleving, waar mensen niet meer anders durven denken of voelen. Waar de staat bepaalt wat waar is. Dat wil toch niemand?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paar reacties
Els van Veen -huisarts

en het was even scrollen, maar daar is die. De wappiekaart:

https://watals.substack.com/p/stop-de-intimidatie-en-censuur-van