Wel gevaccineerd Menno de Bree?

Menno De Bree schreef een heel cynisch stuk voor het Financieel Dagblad. Hij vindt de redenen van mensen die zich niet laten vaccineren dom en niet goed onderbouwd. Het stuk raakt mij.

De volgende alinea is net zo cynisch als Menno zijn stuk. Niet omdat ik cynisch ben, maar omdat ik hem een spiegel wil voorhouden.

Stel je hebt je laten vaccineren en leest dat in landen met een hoge vaccinatiegraad de besmettingen toenemen en er een 3e prik nodig is. Je leest ook dat mensen die de infectie van nature doormaken veel beter beschermd zijn. Wat doe je dan? Wellicht heb je spijt? Maar dat toe te willen geven, dat kan niet. Er is maar 1 strategie: je gaat je afgeven op degenen die zich niet hebben laten vaccineren. Hoe doe je dat? Door ze neer te zetten als domme onnadenkende en zelfs asociale mensen die maar wat roepen.

Beste Menno ik ben zo'n ongevaccineerde medeburger en ja ik vind mijn gedachtegoed deels terug in de 4 strategieën die u schetst. Ik maak echter geen gebruik van een strategie, maar gebruik mijn gezond verstand en de informatie die ik het afgelopen jaar tot mij heb genomen. Mijn argumentatie is dan ook anders dan die van u.

Ik neem een paar van uw onderbouwingen even met u door:

1. Vaccins voorkomen geen besmettingen, maar zorgen ervoor dat bij besmetting de kans op ziekte kleiner is, dat het ziekteverloop milder is, dat er een zeer kleine kans is dat je overlijdt, dat je zelf minder mensen zult besmetten en dat de periode waarin je besmettelijk bent afneemt.

Reactie: 60% van de mensen die dit virus oplopen wordt helemaal niet ziek, merkt niets. Dus voor deze mensen is er geen verschil met vaccin of zonder vaccin. Ze zijn van nature immuun (zie artikel Menno Jan Bouma). Een groot deel maakt een milde infectie mee en helaas wordt 2% dusdanig ziek dat ze in een ziekenhuis komen. Het is bekend welke factoren dit risico om opgenomen te worden verhogen.  De meeste mensen zieken het thuis uit. Je bent het meest besmettelijk als je symptomen hebt. Wel kan je 2 dagen voor je symptomen krijgt een ander besmetten. Dit heet presymptomatisch. Dit is niet het zelfde als asymptomatisch. Doordat het vaccin symptomen onderdrukt merk je niet dat je ziek bent en kan je dus een ander besmetten. Dat lijkt mij niet wenselijk. Beter is het voor iedereen als zieke mensen thuis blijven.

2. Je vergelijkt de covid-en-vaccinswereld met de geen-covidwereld, in plaats van met de covid-zonder-vaccinswereld. Het klopt dat je in de vaccinwereld gevaccineerden kent die toch covid oplopen, maar in de covidwereld zonder vaccins zouden de ziekenhuizen weer vol liggen.

Reactie: Dit blijkt niet uit de cijfers wereldwijd. India (10% gevaccineerd), Egypte, Jordanië, Libanon, Roemenië, Bulgarije doen het helemaal niet slechter dan landen waar veel is gevaccineerd. Sterker nog ze doen het beter. Het zou fijn als daar eens serieus naar gekeken wordt. Hoe dat kan? Heeft het met gebruik van medicijnen te maken bijvoorbeeld?. Ook lagen vorig jaar lagen in ons land in deze tijd, toen we nog een 100% ongevaccineerde samenleving hadden, minder mensen in het ziekenhuis dan nu. En waarom niet alleen de kwetsbare groepen- lees de mensen die grote kans lopen in het ziekenhuis te komen - vaccineren. Waarom de hele bevolking?

3. Je kunt roepen dat een vaccin je kans op kanker vergroot (of autisme, et cetera).

Reactie: Roepen vind ik wat overdreven, maar je kan het wel over hebben of bespreekbaar willen maken.  Er zijn wetenschappers op deze wereld die waarschuwen voor de toxiciteit van het spike eiwit. Dat is nog onduidelijk wat dit kan doen. Omdat het niet breed onderzocht wordt en omdat het vaccin er nog te kort is, weten we dat dus niet. Een vriend van mij heeft chronisch kanker en zit in een 'wait-and-see-traject'. Ofwel zodra de kanker weer gaat groeien moet er wellicht weer behandeld worden. Doordat hij goed voor zichzelf zorgt lijkt het dat zijn immuunsysteem de boel onder controle heeft. Een vaccin nemen zou een risico kunnen zijn. Ook zijn er wetenschappers die zeggen dat door vaccinatie je immuunsysteem minder sterk wordt voor andere infecties. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die doordat ze infectie hebben doorgemaakt immuniteit hebben. Deze is breder dan die van het vaccin.  Lijkt mij een legitieme reden om je niet te laten vaccineren. Er is ook een kans op ADE. Zoek maar op wat het is. Daar is al veel over geschreven afgelopen jaar. Aankomende winter zal daarom spannend zijn.Het lijkt mij dan ook verstandig om deze winter te bekijken wat de vaccins doen. Meestal wordt een nieuw griepvaccin (ook een luchtweginfectie) ook niet vlak voor de zomer getest.


4. Stel dat er een variant kan ontstaan die immuun is, dan wil dat niet zeggen dat dit ook gebeurt. Dan zou vaccinatie altijd zinloos zijn en zouden polio en kinkhoest nog welig tieren.

Reactie: een hele kromme gedachtegang. Dat iets kan gebeuren wil niet zeggen dat het nooit gebeurt en de conclusie dat het dan dus altijd zou gebeuren bevreemdt mij. Nee vaccinatie lijkt niet altijd zinloos. Bijzonder dat u polio en kinkhoest noemt. Naar mijn weten neemt de werking van deze vaccins ook niet al na 3 maanden af. Waarom vergelijkt u het niet met een vaccin tegen de griep? Influenza is namelijk net als het coronavirus een sterk muterend virus. En raad eens? Het tiert nog steeds welig ondanks jarenlange vaccinaties. Bijzonder is dat SARS, MERS en de Mexicaanse griep dan weer niet meer welig tieren ondanks gebrek aan vaccinatie er tegen.

5. beweer dat anderen het vaccin nodig hebben, maar jij niet. Varianten: ‘Ik vertrouw op mijn afweersysteem’ (naïef: zie polio en kinkhoest) of ‘Ik ben zo jong, ik krijg er waarschijnlijk toch geen last van’. Maar: jongeren kunnen ook ziek worden en longcovid ontwikkelen. De vraag is of dit risico niet groter is dan eventuele last van het vaccin. Daarnaast zullen gevaccineerde jongeren minder anderen besmetten en hebben zij ook veel baat bij een open samenleving – waarvoor een hoge vaccinatiegraad toch vereist lijkt.

Reactie. Het is niet naïef op je eigen afweersysteem te vertrouwen. Gezonde fitte mensen liggen niet in het ziekenhuis en niet op de IC. (ja de uitzonderingen bevestigen de regel). Afgelopen 54 weken is er in Nederland niemand onder de 50 overleden aan dit virus. Dus ook niet in de tweede golf en wat we de derde golf zijn gaan noemen. Toen was niemand nog gevaccineerd. Het kan inderdaad dat jongeren ziek kunnen worden, zij het minder dan aan griep. Logisch het is een infectieziekte, maar gelukkig worden de meeste jongeren niet zwaar ziek en komen ze er weer bovenop.  En ja de vraag of het risico voor jongeren op Long covid groter is dan het risico op schade door het vaccin zou zeer gedegen onderzocht moeten worden. Vandaar dat we op dit moment beter nog even kunnen wachten met vaccineren van deze groep. De laatste zin is een drogreden: "De hoge vaccinatiegraad lijkt vereist voor een open samenleving". Nee Menno. Deze kan ook open zonder hoge vaccinatiegraad. Getuige India.En hoe hoog wil u hem hebben en waarop is dat gebaseerd?

6. Strooi stoer formele standpunten rond (‘persoonlijke keuze’, ‘vrijheid’), maar ga stil voorbij aan het feit dat je een besmettingsgevaar voor anderen kunt zijn, dat vrijheid ook verantwoordelijkheid impliceert en dat je als niet gevaccineerde profiteert van ‘die onkritische schapen’ die wel een prik lieten zetten.

Reactie: Au Menno. Dit is een stukje framing en hiermee ondermijnt u  mensen hun grondrechten en mensenrechten Mensen die daar voor opkomen zijn in andere landen vaak helden, maar nu ze in Nederland voor deze rechten staan zijn ze asociaal? Grondrechten? Waarom hebben we die ook al weer? In eerste instantie om ons te beschermen tegen de willekeur van een overheid. Mensenrechten hoef ik toch niet uit te leggen? Artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens spreekt boekdelen

Beste Menno. Er is nog veel over te zeggen, maar ik wil dat u dit even in u opneemt. Op dit moment stappen gevaccineerden in vliegtuigen, bezoeken concerten en hoeven zich niet te laten testen of ze eventueel besmettelijk zijn. Gevaccineerde zorgmedewerkers met symptomen mogen doorwerken.Hiermee zijn ze dus een gevaar voor de ander.  Ik als ongevaccineerde , met een gezond lichaam, die zich niet in het uitgaansleven begeeft en een beetje door de bossen struint is geen gevaar voor de samenleving en ik ben ook niet asociaal. Het zou fijn zijn om niet op deze manier weggezet te worden. Ik neem mijn verantwoordelijk wel als burger en als mens. Als ik ziek ben blijf ik thuis. Verder zorg ik goed voor mijn lichaam en geest, waardoor de kans dat ik ziek word, kleiner is.

We zijn niet ongevaccineerden en gevaccineerden, we zijn allemaal mensen die wonen in Nederland en hebben daarom allemaal evenveel rechten. Zo hoort dat in een democratische rechtstaat. In ieder geval heb ik dat altijd zo geleerd. Ik ben bang dat ik straks niet meer veilig ben in mijn eigen land en een soort paria word. Uw stuk draagt bij aan mijn gevoel van onveiligheid.

Leest u de stukken van Erwin Kompanje. En leest u wat Carla Peeters heeft te vertellen. Dat kan uw wereldbeeld verbreden en uw medemenselijkheid ten goede komen.

Marlies Rattink, 29-08-2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGEN

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1408346/niet-gevaccineerd

Menno Jan Bouma
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/


Verklaring van de rechten van de mens
artikel 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

Erwin Kompanje
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/laten-we-ongevaccineerden-niet-meteen-beschouwen-als-een-poel-van-virussen~bc8c6c7f/

Interview met Carla Peeters - zeer de moeite waard
.Zij is breed opgeleid, naast Immunologie aan de Medische Faculteit Utrecht, studeerde zij Moleculaire Wetenschappen aan de Wageningen Universiteit en volgde een opleiding in Hoger Natuur Wetenschappelijk Onderwijs met een specialisatie in medische laboratoriumdiagnostiek en onderzoek.
Zij is gepromoveerd op vaccins op het gebied van hersenvlies- en longontsteking.
Zij studeerde daarnaast ook nog aan verschillende business schools, waaronder London Business School, INSEAD en Nyenrode Business School.Als immunoloog werkte Peeters aan vaccins voor de preventie van infectieziekten, was daarnaast lange tijd werkzaam als interimmanager en werkte als interimbestuurder in de zorgsector. Carla Peeters is sinds 2016 ook reviewer voor het British Medical Journal (BMJ) en wordt tegenwoordig regelmatig gevraagd haar mening te geven als onafhankelijk expert in binnen- en buitenland over onder andere COVID-19. )
https://actueelnieuws.org/interviews/interview-met-carla-peeters/?

En even op een rijtje hoe we er nu voorstaan. Wetenschappelijk onderbouwd
Met de kennis van deze cijfers en wat we nu weten over de bescherming op langere termijn van de vaccinatie en van het geïnfecteerd zijn geweest, zouden de persoonlijke afwegingen om zich te laten vaccineren anders moeten liggen dan toen er gedacht werd dat de vaccinatie wel een langdurige bescherming gaf en dezelfde als geïnfecteerd zijn geweest. (En dat nog geheel los van de inschatting van de feitelijke risico’s op korte termijn van het vaccineren en die op langere termijn.)

https://maurice.nl/2021/08/29/de-ingrijpende-koerswending/

Sam Brokken
https://www.thehumanside.be/post/waarom-brede-vaccinatie-weinig-zinvol-blijkt