W.H.O are they?

Global Health Pact 2023

Ik schreef in mei 2022 een blog over dit Pact waarvan mij werd gezegd dat dat allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Waarom maak ik hier een punt van? Waarom maak ik mij zorgen over zo'n contract? Want het is juist toch super? Zijn we allemaal beschermd door een betere monitoring als er nog eens een pandemie uitbreekt.

Waarom? Omdat er niet is geëvalueerd. Maatregelen die de hele samenleving ontwrichtten en super veel schade aanrichten aan menselijk welzijn en de gezondheid van mensen, maar ook aan de samenleving in zijn geheel kunnen zonder dat deze stuk voor stuk onder de loep zijn genomen in een 'gereedschapskist'  gestopt, die nu dus in een wet zit. Ofwel het houdt in: Zodra de WHO een pandemie uitroept of zelfs maar het vermoeden heeft dat er een pandemie kan komen moeten alle landen dit verdrag getekend hebben zich conformeren aan de regels die door de WHO worden gedicteerd. Echt waar? Echt waar....

Dat betekent dus dat een kleine groep mensen ,die ingekapseld zit in een farmaceutisch industrieel complex -ofwel de farmaceuten bepalen wie er in de WHO zitten, welke instituten gefinancierd worden, welke onderzoeken welgevallig zijn en welke niet. Ze gaan ook bepalen wanneer er een pandemie is en kunnen zelfs bj het vermoeden van een pandemie voor de zekerheid al maatregelen inzetten en de oplossing bieden.. vaccins. Dit heeft niets maar dan ook niets met volksgezondheid te maken. Deze mensen

1 oktober 2023 kleine toevoeging aan mijn blog van mei 2022. Anderhalf jaar later..

Dr. Wendy Mittemeijer - Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.Schrijft 30 spetember 2023 op LinkedIn:

Daar is ie dan: de Global Health Pact. De Global Health Pact is gisteren ondertekend. Door demissionairen.
Terwijl iedereen de andere kant opkeek. NGO's, topfirma's en denktanks zullen zich bezighouden met 'mondiale gezondheid'. Centrale topdown aansturing dus.Nederland krijgt een voortrekkersrol.Hoewel 'pandemische paraatheid' een van de speerpunten is, wordt het beleid 2020-2023 in NL niet geevalueerd.Laat dat even tot je doordringen.

zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/28/de-ministeries-van-vws-en-buitenlandse-zaken-ondertekenen-samen-met-ruim-20-partijen-global-health-pact


---einde citaat Wendy Mittemeyer ---

Waarom is dit van belang? Toch super zo'n contract en een centrale aansturing? Fijn dat we nu beter beschermd zijn als er weer een pandemie uit breekt...


En dan februari 2024....
"BBB BoerBurgerBeweging wil graag snel een debat met de minister van VWS over het pandemieverdrag dat in mei wordt vastgesteld. BBB is geschrokken van veranderingen in het verdrag, zoals het schrappen van 'niet bindend', het vervangen van 'publieke gezondheid' door 'alle risico's met een potentiële impact', en de rol van de WHO bij het bepalen en afdwingen van gezondheidsproducten. We willen de mogelijke effecten en gevolgen van dit verdrag bespreken."Dit blog schreef ik in mei 2022... Maar is nu weer helemaal actueel. Ons demissionair kabinet heeft
De Global Health Pact  29 september 2023 ondertekend. Er komt zonder enige evaluatie een enorme macht bij de WHO die grotendeels wordt aangestuurd door de Farmaceutische industrie en waarin de rol van China niet echt duidelijk is. Een centrale topdown aansturing. Men kan al bij het vermoeden van een pandemie allerlei maatregelen opleggen en vaccins op de markt brengen die men dan zal moeten nemen om mee te kunnen doen aan het sociale leven. Zo hé..... Daar zijn we dan.

30 september 2023....

Luister naar John Campbell met James Roguski.

https://youtu.be/UScNk39xUTk

19 mei 2022
-opmerking Marlies Rattink auteur van dit stuk: ondertussen ben ik meer te weten gekomen en ligt het gelukkig niet zo als ik had begrepen. Deze maand gaat er nog geen pandemic treaty getekend worden. Dat staat wel in de steigers maar ondertekening wordt op zijn vroegst 2024 verwacht. Een concepttekst is nog niet bekend.Als er onverhoopt toch iets anders, verderstrekkends, wordt besloten op de aanstaande World Health Assembly, kunnen lidstaten die wijzigingen achteraf weigeren. (dan moeten we wel aan de bak om onze overheid daarvan te overtuigen natuurlijk).Het voorgaande is niet sussend bedoeld. De gevaren voor onze democratische rechtsstaat zijn reëel. Maar we moeten wel oppassen dat we ons niet gek laten maken door paniekverhalen, vanuit welke hoek dan ook. (Aldus Stan Baggen op twitter)

update februari 2023
https://brownstone.org/articles/amendments-who-ihr-annotated-guide/

"This pandemic treaty is the greatest power grab any of us has seen in our lifetime"
--  Neil Oliver

Onze overheid gaat eind mei in Geneve een contract tekenen waarbij het onze soevereiniteit als er weer een pandemie zou zijn totaal uit handen geeft.  De WHO zal orders uit gaan delen. Waren het in de Coronacrisis nog aanbevelingen, dan zullen het verplichtingen zijn. Ofwel alle landen die tekenen moeten zich conformeren. Onze overheid heeft dan geen verantwoordelijkheid en doet wat de WHO haar oplegt. Lockdowns, verplichte vaccinaties, noem maar op. 

“Covid-19: Make It the Last Pandemic,” a report published by the United Nations in May 2021, claims that the “pandemic” would have been prevented if the WHO had been given more global authority.

Is dat zo?  Ik heb daar wel mijn bedenkingen bij.

Veel mensen zullen denken. Wat is het probleem? Mooi toch? Wie wil er nu nog een pandemie? De WHO zal het toch wel goed weten? Ze hebben de beste experts. Het is een goed idee om een organisatie te hebben die coördineert, zodat wereldwijd dezelfde maatregelen worden genomen en een pandemie zich niet meer in zo'n vorm zal voordoen.

Maar...

Wie is/zijn de WHO? En hoe was de expertise eigenlijk tijdens de coronacrisis? Hebben ze fouten gemaakt?
Wie controleert de WHO? Wie financiert de WHO? Wat als er sprake is van corruptie (zoals in 2009 Mexicaanse griep?). Wat is de rol van China? Hoeveel macht heeft de Chinese partij binnen en over de WHO? Bij ons staat zij nou niet bekend als zijnde een groep mensen die de mensenrechten respecteren.

Neil Oliver legt in hier 8 minuten uit wat zijn zorgen zijn. Ik deel zijn zorgen en vind het van belang dat dit in ons parlement wordt besproken. Luister even mee.
 Neil Oliver op GBNews.

Wat zijn zijn en mijn zorgen?

1. Het zijn mensen die niet democratisch gekozen worden. Dus je kan ze ook niet wegsturen als ze er een zootje van maken.

2. De WHO heeft de aanpak van China  die de meest zware onmenselijke lockdowns inzet niet afgekeurd. In Shanghai worden mensen al weken opgesloten, elke dag getest, opgehaald en in quarantaine geplaatst , kinderen worden bij hun ouders weggehaald en huisdieren worden doodgeslagen. Stel dat de WHO ons land ook in  zo'n verhaal zou storten. In Quarantaine vanwege een positieve test. Je kind weg, je kat of hond naar een plek waar het gedood wordt (in Nederland zullen de dieren niet op straat doodgeslagen worden. Zo zijn we niet hier. Dat zal op een diervriendelijke manier gebeuren).

3. De WHO bepaalt wanneer iets een pandemie is. De definitie van pandemie is ooit aangepast. Zie ook de documentaire de overbodige griepprik van Zembla. De definitie is nu:  een ziekte die zich over de wereld verspreidt. Hoe gevaarlijk de ziekte is, doe er niet toe. Een simpele griep kan dus al uitgeroepen worden tot pandemie

4.Zijn er belangenverstrengelingen? Wat is de rol van Big Farma? En Big Tech (vaccinpaspoorten). Hoe zit het met de rol van Bill Gates (-die zijn vermogen zag groeien tijdens de pandemie omdat hij in vaccins had geïnvesteerd en dat de beste investering noemt die hij ooit had gedaan-).
Het British Medical Journal (BMJ) verwijt in 2010 de WHO een totaal gebrek aan openheid. Niet alleen rond het Emergency Committee waarvan de samenstelling niet bekend is, maar ook over de banden die er bestaan tussen veel bij de WHO betrokken wetenschappers en de farmaceutische industrie.(https://nos.nl/artikel/163769-who-onder-vuur-over-grieppandemie) Hoe is dat nu?

5. Zullen alle data openbaar zijn? Zal er altijd eerlijk worden gecommuniceerd?  De wetenschappelijke inzichten en data waarop ons eigen OMT haar beslissingen nam zijn niet openbaar gemaakt. Ook de ruwe data (ziekenhuisopnames, vaccinatiestatus, leeftijden, comorbiditeiten etc) zijn niet openbaar. De definities van een covidpatiënt -met of door corona in het ziekenhuis gekomen- zijn door elkaar gebruikt. Iemand stond als ongevaccineerd te boek nog 2 weken na het tweede vaccin. Het is onduidelijk hoeveel mensen na 1 vaccin alsnog in het ziekenhuis kwamen en geregistreerd zijn als ongevaccineerd. En zo zijn er nog veel meer onduidelijkheden me cijfers en duidingen..

6. In de coronacrisis zijn fouten gemaakt. Zo was het advies van de WHO om mensen aan de beademing te leggen een ramp voor een deel van de patiënten die beter aan een hart-long machine hadden kunnen liggen. Door de beademing verslechterde hun situatie juist. De WHO ontkende lang de aerogene weg. De meeste besmettingen vonden plaats in slecht geventileerde ruimtes waar veel mensen langere tijd verblijven.

7. In de afgelopen crisis was er geen ruimte voor een tegengeluid. Ook niet als dit kwam van mensen die hun sporen wel verdiend hadden in de immunologie, epidemiologie, virologie, geneeskunde  etc. Onze overheid vindt het nog steeds niet nodig de crisis te evalueren. Welke maatregelen waren goed?  Wat heeft weinig zin? Wat waren de gevolgen voor mens en maatschappij? Kan het ook anders? Uit Wob verzoeken blijkt dat het VWS een flinke vinger in de pap had en zelfs tegen het RIVM advies in ging. Zo wilde ze niet dat op het Dashboard genoemd werd hoeveel testen waren afgenomen en alleen melden hoeveel mensen positief testten. Hierdoor leek het erger dan het soms was. Hoe werkt dat dan straks als de WHO het voor het zeggen heeft? Wijzen zijn hun eigen wetenschappers aan? Staan zij open voor geluid uit de samenleving van mensen met een andere visie op de aanpak?

Ik maak me daar grote zorgen om. In 1948 stelde de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op. Hoe zit het daarmee? Kan je je als burger daar nog op beroepen of wordt deze ook overschreven door de WHO?

Maar Marlies, kom op. Zo'n vaart zal het toch niet lopen? De WHO heeft vast het beste met ons voor.

Misschien. Maar wat als het niet zo is? En wie bepaalt wie de WHO aansturen?  Bij twijfel niet inhalen, leerde ik altijd. De geschiedenis (te veel voorbeelden om even te noemen) en huidige tijd (China, Noord-Korea) laat ons zien hoe het uit de hand kan lopen als je eenmaal een ideologie volgt. In dit geval medische controle over de wereldbevolking.

Rosanne Hertzberger schrijft in haar column in NRC: "Met de kennis van nu weten we dat die regels gebaseerd waren op de grootste collectieve wetenschappelijke dwaling uit de moderne geschiedenis". Dat dus. De WHO is feilbaar. Andere belangen kunnen en zullen meespelen. We zijn een democratische rechtstaat. We mogen onze soevereineit niet uit handen geven.

Neem dit tot je en deel dit met zoveel mogelijk mensen. Mail dit aan je politieke partij. Het gaat om onze toekomst, om onze vrijheid, onze mensenrechten en burgerrechten, ons leven.

Marlies Rattink,  15 mei 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neil Oliver (Renfrewshire, 1967) is een Brits televisiepresentator en schrijver. Hij geniet bekendheid vanwege het presenteren van verscheidene BBC documentaireseries, zoals Coast, Vikings en A History of Scotland.
In 2015 kreeg Oliver een eredoctoraat van de Universiteit van Glasgow en in 2017 werd hij voorzitter van de erfgoedinstelling National Trust for Scotland.
https://youtu.be/gafV6YhhnAQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duitse longarts: “Grootste fout tijdens eerste golf was massale intubatie”
Kunstmatige beademing is een belangrijke, levensreddende maatregel voor ernstig zieken, maar voor veel Covid 19-patiënten is dat onnodig en zelfs contraproductief. Erger nog: intubatie verhoogt de mortaliteit in extreme mate. 50 procent van hen sterft. Dat is een duidelijk teken dat we een andere weg moeten inslaan”, aldus Voshaar.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201224_96693948

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mei 22-28 2022 Geneve
On May 22-28, 2022, the 75th World Health Assembly will convene at United Nations (U.N.) headquarters in Geneva, Switzerland, with delegates from 194 nations, to vote on the Biden administration’s amendments that will hand over national sovereignty and authority to the WHO

If these amendments are approved, the WHO will have the power to declare an “international health emergency,” nullifying the powers of nation states. The U.S. amendments delete a critical existing restriction in the regulations: “WHO shall consult with and attempt to obtain verification from the State Party in whose territory the event is allegedly occurring…” This enables the Director-General to declare health emergencies at will and can be used to justify ostracism and economic or financial actions against the targeted nation by other nations aligned with WHO or who wish to harm and control the accused nation.

“Covid-19: Make It the Last Pandemic,” a report published by the United Nations in May 2021, claims that the “pandemic” would have been prevented if the WHO had been given more global authority.

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/biden-s-amendments-hand-u-s-sovereignty-to-the-who/article_efcbf104-d20b-11ec-b257-b7c86410fc43.html


The WHO Treaty Is Tied to a Global Digital Passport and ID System
https://brownstone-org.cdn.ampproject.org/c/s/brownstone.org/articles/the-who-treaty-is-tied-to-a-global-digital-passport-and-id-system/amp/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columns Rosanne Hertzberger, 14 mei 2022, NRC

Met de kennis van nu weten we dat die regels gebaseerd waren op de grootste collectieve wetenschappelijke dwaling uit de moderne geschiedenis.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/14/altijd-zelf-nadenken-dat-leerde-me-de-covid-crisis-a4124384

Why the WHO took two years to say COVID is airborne
Early in the pandemic, the World Health Organization stated that SARS-CoV-2 was not transmitted through the air. That mistake and the prolonged process of correcting it sowed confusion and raises questions about what will happen in the next pandemic.

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00925-7#content

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om mee te nemen enkele George Orwell citaten uit 1984

Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power, pure power. What pure power means you will understand presently. We are different from the oligarchies of the past in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just around the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now you begin to understand me.”


“Being in a minority, even in a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad.”

The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have standards of comparison, they never even become aware that they are oppressed.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentaire zembla over de griepprik

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-overbodige-griepprik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Werd directeur van de WHO in 2017.
Tedros was a high ranking member of a communist, sectarian political party, the Tigray People’s Liberation Front, which came to power in Ethiopia in a 1991 coup, and which was classified as a terrorist organisation by the US government. His political opponents in Ethiopia accuse Tedros of crimes against humanity and systematic human rights abuses, and in particular discrimination against the Amhara people, during his time as Health Minster and then as Foreign Minister.

Vervolgens was het ongehoord dat dr. Tedros oud president van Zimbabwe Mugabe aanstelde als Goodwill-ambassadeur van de WHO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The "Great Swine Flu Pandemic" of 2009
https://youtu.be/3pNn1meijDo

De Mexicaanse publiek was niet dé pandemie die de WHO voorspelde. Wel werden miljoenencontracten afgesloten en bleek de WHO corrupt. Wat als we in 2009 in lockdowns waren gegaan? Hoe hadden we dan kunnen weten of deze lockdowns hadden gewerkt? Immers we weten dat niet in lockdown gaan de Mexicaanse griep niet uitdoofde.

https://archive.org/details/nos-journaal-over-mexicaan-griep-fraude-2009

https://nos.nl/artikel/163769-who-onder-vuur-over-grieppandemie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanpassen van definitie van groepsimmuniteit door de WHO. Waarom? En wie bepaalde dat?

 Wendy MittemeijerDr. Wendy Mittemeijer • 1e • 1e Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.
2 d •
2 d •
WHO is een totalitaire machtsstructuur

Philipp Kruse legt bij het Europees Parlement op 4 juli jl. treffend uit waarom WHO, Gavi en Europese Cie een totalitaire permanente machtstructuur vormen:

1. De General Director kan met een druk op de knop een gezondheidscrisis uitroepen.

2. Alles wat de WHO aanbeveelt zal uiteindelijk verplicht worden.

3. Er is geen effectieve bescherming van grondrechten op landsniveau.

4. De WHO zal de enige zijn die beslist wat 'waarheid' is t.a.v. gezondheid, incl. de welbekende censuur van onwelgevalligheid.

5. Er is geen mechanisme van correctie of controle meer. Ze kunnen gewoon door blijven gaan met bs zonder evaluatie.

Dit zal leiden tot:

* schending van mensenrechten
* geen evaluaties of correcties
* geen scheiding meer van machten

Dit wordt echter nergens besproken in de publieke arena, de parlementen of media.

Als mensen het zouden weten, zou men dit verschrikt massaal afkeuren, denkt Kruse.

Dat laatste betwijfel ik. In mijn omgeving vindt iedereen het wel best en gaat, als WHO 't dicteert, gewoon spuit erin, kind van school, deur dicht, kap op, en stok in neus.