Polarisatie -een twistgesprek

De maatregelen tegen corona leiden tot polarisatie in Nederland

De Bezorgde Burger(BB) heeft kritiek op het beleid terwijl de Deugende Nederlander (DN) achter het beleid staat.


Een twistgesprek:

Waarom ben je voor of tegen het huidige beleid?
BB: De maatregelen zijn vaak gebaseerd op worstcasescenario’s. Deze blijken na de maatregelen niet uit te komen. De maatregelen afschalen is lastig want wie weet heb je toch het worstcasescenario voorkomen. Wellicht helpt het een beetje. Maar wat staat daar tegenover? Duizenden depressieve mensen; mensen die niet meer naar een huisarts durven gaan; uitstel van operaties; eenzaamheid etc.
DN: Dus jij zegt eigenlijk dat lockdowns niet goed werken. Hoe komt het dan dat de vorige lockdown wel werkte? De reden: mensen hielden zich toen beter aan de maatregelen.

BB: Je zou nog eens naar de statistieken moeten kijken. Het aantal mensen dat zich ziek meldden bij de GGD liep pas na 38! dagen lockdown af. De enige reden dat het aantal ziekenhuisopnames afnam was omdat mensen door het verbeterde weer minder lang ziek bleven. Dit is een respiratoir virus dat derhalve seizoensgebonden is. De onmachtige overheid zou dat moeten erkennen i.p.v. de schuld bij de bevolking te zoeken.
DN: Dit is dus niet waar. De lockdown heeft gewoon geholpen. Daar zijn genoeg bewijzen voor. Ik snap dat je het liever anders ziet maar het lijkt me logisch dat wanneer je binnenblijft er geen besmettingen plaatsvinden. We hadden het alleen nog net iets langer moeten volhouden zodat we van het virus waren af geweest.

BB: Vergis je niet dat we in de zomer nog steeds geen massspreadingevents hadden zoals bv. concerten. De maatregelen zijn nooit helemaal afgeschaald. Ik zat in het theater met 100 mensen allemaal keurig op ruime afstand van elkaar. Het is niet eens een discussiepunt dat dit virus seizoensgebonden is. Je zult straks zien dat half april de cijfers naar beneden gaan. Dan houden we ons wel aan de maatregelen? Heeft de lockdown dan toch het gewenste effect gehad? U denkt zeker ook dat handen wassen helpt.
DN: Aha u zit in de hoek van de virusontkenners. Tuurlijk helpt hygiëne dat is het eerste wat je leert als het gaat om infecties. Ik merk wel dat steeds minder mensen dit serieus nemen. Vandaar dus dat de lockdown nu minder goed werkt.

BB: Dat is toch frappant dat je bij een beetje tegengeluid je in het hokje van virusontkenners gezet wordt. Dit virus is een vlieger. Het verplaatst zich door de lucht. Het is best lastig om dat virus via een voorwerp je longen in te krijgen. Je moet dan een behoorlijke dosis van de muur weten te schrapen en dit onder je neus wrijven. Maar was vooral je handen stuk. Het is altijd goed om je natuurlijke bacteriën weg te boenen zodat je immuunsysteem lui wordt.
DN: Een vlieger? Is dat wetenschappelijk. Al die zeepbakjes staan er voor de show? De supermarkten zijn de hele dag voor niets die karretjes aan het schoonmaken? Je denkt dan zeker ook dat die anderhalve meter geen zin heeft. Of mondkapjes.

BB: Die anderhalve meter heeft wel zin maar met een virus dat zich via kleinere en grotere druppels door de lucht verplaatst heeft de maatregel alleen maar voor de grote druppels zin. Bij de kleinere druppels die in de lucht blijven zweven is het een ander verhaal. Dan heb je veel meer aan het goed ventileren van de ruimtes. Ook in afgesloten ruimtes zoals een toilet kan het virus blijven hangen.
DN: O ja het aerosolenverhaal; daar heb ik wel wat over gelezen. Volgens mij zou dat voor 5% bijdragen aan de besmettingen. Je dacht toch niet dat al die wetenschappers in het OMT of bij het RIVM geen maatregelen zouden nemen als dat de hoofdroute van het virus is? Als je dat ontkent, zit je toch wat mij betreft in de hoek van de complotdenkers. Ik heb bij een persconferentie nog geen 1 keer gehoord dat we goed moeten ventileren. Je hebt er zeker ook weer wetenschappelijk bewijs voor. Overal is wetenschappelijk bewijs voor te krijgen. Het OMT zal toch echt wel weten hoe dat virus zich verplaatst.

BB: Dit is dus mijn probleem. Ik wil niet aan een complot denken maar er gebeuren vreemde dingen. Het complotdenken wordt aangewakkerd door overdreven en niet realistische prognoses vanuit het OMT; het weigeren van een covidschip inclusief personeel; het ridiculiseren van elk zinnig tegenargument; het aanwakkeren van angst via de MSM; het ontkennen van de verspreiding door de lucht; het negeren van brandbrieven uit het werkveld etc.
DN: Een covidschip inclusief personeel?? Dat verzin je nu ter plekke.
BB: Daar heb je zeker niets over in de MSM gelezen. Dat bevestigt dus mijn vermoedens dat er willens en wetens niet alles aan gedaan wordt om deze pandemie te beteugelen.
DN: Ik ben benieuwd naar die berichtgeving over dat schip. Vind het een vreemd verhaal.

Hoe zit het met de gevaarlijke varianten? Moet het niet nog strenger?
DN: Ja, dat moet het zeker. Ik heb al gehoord dat we in maart of april Bergamotoestanden gaan krijgen. Ik denk dat een avondklok en een bezoekverbod zeker zullen helpen.
BB: Daar gaan we weer. Om het worstcasescenario te voorkomen moeten we nog strengere maatregelen nemen. Nog even en we krijgen door de brievenbus ons eten.

DN: Dat de heer BB: tegen de avondklok zou zijn had ik wel verwacht maar we willen toch geen stapels lijkkisten of wel?
BB: Een avondklok is een heel heel zwaar middel dat alleen in uiterste nood ingezet kan worden. Maar dan moet wat mij betreft een pestepidemie gaande zijn en daar hielpen dit soort maatregelen trouwens ook niet tegen. Aangezien er geen cijfers overlegd kunnen worden waarmee aangetoond kan worden dat het beperkt zal helpen, mogen we hier niet mee akkoord gaan. Zo makkelijk mogen we onze moeizaam opgebouwde grondrechten niet verkwanselen. Dan maar wat lijkenkisten.

DN: De aap komt uit de mouw. De persoon BB geeft niets om de medemens.
BB: Ik laat met deze uitspraak weten dat de grondrechten heel zwaarwegend moeten zijn. Makkelijk om met de lijkkisten te komen. We zullen de aan de maatregelen gestorven personen bij u in de tuin neerzetten.

Het wordt nu wat onvriendelijk. Laten we proberen in de dialoog te blijven.
Wat vinden jullie van een vaccin?

DN: Ik sta in de rij. Hoe eerder hoe beter.
BB: Een computerspellenmaker wilde voor de kerst een spel uitbrengen. Dit ging gepaard met hoge druk bij het personeel. Uiteindelijk is het op de markt verschenen maar zat het zo vol met bugs dat het niet te spelen was. De vaccins zijn onder hoge druk geproduceerd. Het is geen toeval dat er 16! vaccins zo’n beetje gelijktijdig op de markt zijn verschenen. Nee, ik doe daar liever niet aan mee.

DN: Dan mag je ook niet meer naar de kroeg of naar een restaurant.
BB: Waarom niet? Jullie gevaccineerden hebben dan toch niets van mij te vrezen.

DN: Jawel; 5% kan nog ziek worden.
BB: Ik heb begrepen dat je na het toedienen van het vaccin weliswaar niet meer ziek kan worden maar dat je nog wel besmettelijk bent.  Dus dan is die 5% nergens veilig toch? - kunnen we beter voor de zekerheid voor eeuwig zo doormodderen.

DN: Toch gaan we daar wel heen dat alleen gevaccineerden nog toegelaten worden.
BB: Tuurlijk indirecte dwang op het laten inspuiten van een experimenteel middel dat onder grote druk getest is terwijl een medicijn als ivermectine niet toegepast mag worden omdat daar de uitkomst te onzeker van is? Ik ben de weg kwijt hoor.

DN: Dat krijg je als je tegendraads bent. De farmaceuten zullen heus wel weten wat goed voor ons is.
BB: Je hebt een bewonderenswaardig rotsvast vertrouwen in autoriteiten maar de geschiedenis leert dat de Big Pharma niet altijd het beste met de mensen voor heeft.
DN: Op deze manier komen we nooit uit deze crisis.

Hoe komen we eruit?
DN: De vaccins zullen hun werk gaan doen. Wij gevaccineerden kunnen dan gewoon weer lekker naar de kroeg en de bioscoop.
BB: De vaccins zullen het virus niet volledig uitroeien. Het blijft muteren en het zijn geen tovermiddelen. We moeten hopen dat overheden tot bezinning komen en een exitstrategie verzinnen. Ik pleit sowieso voor permanente specialistische ziekenhuizen voor de opvang van grieppatiënten want ook met een gemiddeld wat zwaarder griepseizoen waren de ziekenhuizen overvol geweest. Het aantal bedden is met een vergrijzende bevolking drastisch afgeschaald. De druk in de ziekenhuizen was voor 2020 ook al in het nieuws. Het weigeren van verzoeken omtrent noodhospitaals is misdadig t.o.v. al die mensen wier zorg is uitgesteld. Er sterven door de lockdown en de voorrang van covidpatiënten een hoop mensen; een grof schandaal. En dan alle oversterfte koppelen aan Covid….
DN: Als de zorg uitgesteld wordt dan is dat toch ook een gevolg van Corona. Ik ben het eens met het onderzoeken van de optie voor speciale ziekenhuizen. Het kan geen kwaad om dat als een soort verzekering te zien.

BB: Laten we dan ook stoppen met het testen. Die pcr-test toont alleen maar aan dat iemand het rna van het virus met zich meedraagt. Het zegt niets over de besmettelijkheid en niets over je gezondheidstoestand. Ik erger me dagelijks aan het woord besmettingen van de MSM. Ze weigeren het ook iets anders te noemen. Ook hier geloof ik niet in domheid. Testen hebben alleen zin bij het indammen van het virus. Als je die fase voorbij bent, heeft het geen zin meer en houdt het alleen de pandemie in stand.
DN: Met het testen kunnen we mensen tijdig in quarantaine zetten. Dat er mensen tussen zitten die eigenlijk niet besmettelijk zijn, nemen we dan voor lief. Zo heeft testen uiteraard wel zin.
Lachwekkend om te zeggen dat het de pandemie in stand houdt. Dat doet toch echt dat virus.
BB: Als we straks weer influenza hebben, gaan we daar toch ook niet zo mee om. Door het dagelijks berichten van de testresultaten, blijft Corona onder de aandacht van de bevolking. Als je ermee stopt, verdwijnt het naar de achtergrond en kunnen we terug naar normaal.

DN: Wat is dan normaal? Duizenden zieken en doden?
BB: Jaarlijks komen er mensen met luchtweginfecties in het ziekenhuis. Heel normaal ja. Door ons demografisch model worden dat er steeds meer. Als je daar je gezondheidszorg niet op afstemt, hou je problemen. En mensen gaan nu eenmaal dood. 160000 per jaar. En als het goed is, worden het er elk jaar meer. Dat is de realiteit – dat is normaal.

(auteur bij de bloghouder bekend)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Er is wel degelijk een schip aangeboden met 500 bedden, inclusief personeel. Dit is ook in de tweede kamer behandeld.

https://www.maurice.nl/2020/11/05/zo-kan-het-ook-een-kant-en-klaar-covid19-ziekenhuisschip/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?fld_tk_categorie=Kamerstukken&fromdate=04%2F11%2F2020&srt=score%3Adesc%3Anum&search_str=covidschip