Oproep aan alle journalisten en media

In de coronacrisis lijken veel media met één mond te spreken. Als er geen internet was geweest dan hadden we zeer eenzijdige informatie gekregen. Wat doen ze die media? Wat is hun eigenlijke rol? Of wat zou hun rol moeten zijn of wat zouden we willen dat hun rol moet zijn?

De Leidraad voor journalistiek gaat uit van een paar belangrijke principes: goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten.


Verder stelt de Leidraad dit:  Media (…) controleren gezag en organisaties, instituties en bedrijven.
Media spelen een belangrijke rol in het democratische proces.  Goede journalistiek kan alleen in volle vrijheid en onafhankelijkheid worden verricht.  Daar hoort verantwoording en transparantie bij.  Zelfregulering is de beste manier om hier vorm en inhoud aan te geven. Een betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. I

Dit klinkt goed. Dat is wat je wil. Media  waken voor de democratie. Journalisten zorgen dat de politiek weet dat ze niet zo maar wat kan aanklooien. Wij, de Journalisten, de media , kijken mee, wij letten op.

Mijns inziens hebben de media en de journalisten in deze crisis gefaald. En daarmee doel ik met name op  de reguliere media ofwel met de populairdere Engelse term als  Main Stream Media aangeduid. Voor het gemak hier msm genoemd.

1. Hebben de msm ons voldoende geïnformeerd?
2. Hebben de msm ook desinformatie verspreid?
3. Hebben de msm hun controlerende taak naar behoeven uitgeoefend?
4. Zijn de msm verantwoordelijk voor een onnodige angst in de samenleving?

De antwoorden zijn voor mij duidelijk en ik kan dit gemakkelijk aantonen : nee de msm hebben  ons niet voldoende geïnformeerd, ja de msm hebben desinformatie verspreid, nee de msm hebben hun controlerende taak niet naar behoeven uitgevoerd en ja de msm zijn medeverantwoordelijk voor de angst in de samenleving.

Is er bij de msm nu nergens een journalist die kritische vragen durft te stellen? De vragen die teveel zijn om hier allemaal op te noemen, maar de meest belangrijke zijn toch: waarom zet de regering vanaf april in op een nieuw normaal en een vaccin en worden alternatieve scenario's niet besproken? Waarom wordt er tussendoor niet geëvalueerd en werd er niet een goed plan uitgewerkt voor het winterseizoen van 2020/21? Waarom is het OMT niet uitgebreid met mensen die de belangen behartigen van burgers die nevenschade op allerlei vlakken van de maatregelen ondervinden?  Waarom hoeft het RIVM niet aan te tonen dat de 1,5 m werkt en de stoffen mondkapjes werken? Waarom lees ik niet in uw media dat de kans om te overlijden aan deze ziekte zeer klein is, voor iemand onder de 65 jaar? Wat zijn nu precies de risicogroepen? Het OMT is niet open en transparant. Waarom niet? Waarom zit de WOB op slot? Hoe zit het met de verspreiding van het virus door asymptomatische mensen? Wat levert het testbeleid ons op? Hoeveel ziekenhuisopnames zijn er mee voorkomen? Hoe ziek worden de positief getesten en worden hun huisgenoten ziek? Waarom niet de vraag stellen wat het gevolg is voor de cijfers van mensen die als coronapatiënt aangemerkt worden in de ziekenhuizen toen het RIVM op 1 september overging van GGD-cijfers naar NICE-cijfers?  Schrijf eens oprecht over de Zweedse aanpak. Want is die nu werkelijk zo slecht?  Heeft u de onderste steen al boven gehaald wat betreft vroegtijdige mogelijke behandelingen? Hoe zit het nu echt met het middel Ivermectine? Graven moet u.

Waar is uw dossierkennis? U neemt cijfers, modellen, aannames van het RIVM zonder blikken of blozen over. Over de PCR-test: deze toont namelijk geen besmettelijkheid (zegt Marion Koopmans, zegt Jaap van Dissel)  aan en zelfs niet per se een besmetting. Hoe kan het dat u niet schrijft over de IFR van dit virus? N.B. de WHO zelf publiceerde zowel over de IFR (onderzoek John Ioannidis peer reviewed op 14 oktober 2020) en op 7 december over het belang van het juiste protocol bij gebruik van PCR-tests (ze dienen alleen gebruikt te worden in combinatie met klinisch onderzoek). Ook merkt de WHO op dat het beter is de CT-waarden niet te hoog in te zetten, omdat dat tot te veel fout positieven leidt. Er zijn talloze onderzoeken naar het effect van lockdowns, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Waarom worden deze niet genoemd?  In Nederland is een buitenparlementair onderzoek gestart. Hier is al een flink aantal mensen over geïnterviewd. Waarom schrijft u daar niet uitgebreid over? Welke mensen doen hun verhaal? Wat zeggen ze?

Tijdens persconferenties wordt er niet gevraagd naar onderbouwing voor de maatregelen, maar stelt u vragen als  "voor hoe lang?" en "waarom, niet nog meer maatregelen?". Waar zijn de kritische vragen aan Premier Rutte en Minister de Jonge? Onze grondrechten en mensenrechten worden opzij gezet. Waarom legt u ze niet het vuur aan de schenen? Mondkapjesplicht? Een avondklok? Dan moeten ze wel met een heel goede onderbouwing komen en aantonen, dat deze maatregelen substantieel zullen gaan bijdragen aan vermindering van de verspreiding van dit virus. Meneer de Jonge: "wat als het virus muteert en het vaccin niet meer werkt, wat is uw plan? Heeft u een plan B? en C? ". Dat soort vragen.

Er wordt door u angst aangejaagd door elk Covid-verhaal breed uit te vergroten, door getallen niet in perspectief te zetten, door geen nuanceringen aan te brengen. Een serieuze infectieziekte als de griep wordt door u een griepje genoemd. U doet net of dit coronavirus voor iedereen even gevaarlijk is. U doet net of een besmetting hetzelfde is als de ziekte krijgen. U zoomt in op rijen ambulances voor het ziekenhuis in Londen, terwijl die er elk jaar staan. De zorg in Engeland is net als bij ons niet meer opgewassen tegen griepgolven.  Paniekverhalen van ondertussen bekende virologen de BV 'ers, zoals Marion Koopmans en Ab Osterhaus worden door u gretig afgenomen. Als later hun onheilspellende boodschap niet blijkt uit te komen, komt u er niet meer op terug. Jort Kelder bevestigt dit in de Nieuwe wereld De Mediatafel: 'TV heeft de angstpsychose aangewakkerd'. Mattias Desmet spreekt over een massahypnose. Deze is tot stand gekomen doordat mensen dag in dag hetzelfde verhaal te horen hebben gekregen. Door angst verblind, neemt een ander deel van de hersenen het over en lukt het niet meer logisch na te denken of uit te zoomen. Samen met Sam Brokken legt hij rustig uit wat dit betekent voor de huidige situatie.

Ja het is een nare ziekte en ja dit is een vervelend virus, maar het blijkt gelukkig lang niet zo dodelijk en gevaarlijk als in eerste instantie leek. De IFR ligt 10x lager dan de WHO aan het begin van de pandemie aankondigde. Ook is duidelijk welke mensen extra risico lopen. Dus ja we moeten de kwetsbaren beschermen en streven naar de best mogelijke zorg, maar we moeten ook de andere groepen beschermen en het welzijn en de samenhang in de maatschappij waarborgen. Andere mensen hebben net zo goed recht op zorg. Hun overlevingskansen nemen af door de maatregelen.

ik reik u hier alvast  wat namen van mensen aan die u kan interviewen of over kan schrijven. Zij zijn geen koekenbakkers, geen 'ontkenners', maar hebben wel kritiek op de aanpak en het eenzijdige geluid in uw medium. Ze krijgen amper gehoor en worden zelfs geridiculiseerd, geframed en er wordt op de man gespeeld -argumentum ad hominem. Waarom?

Pierre Capel, Carla Peeters, Erwin Kompanje  Menno Jan Bouma, Maurice de Hond en zijn green team, Michaela Schippers, Ira Helsloot, Jan bonte, Pieter Borger, Bob de Wit, Bo van der Rhee,. En over onze grens: Sucharit Bhakdi, Martin Kulldorff, Jay Bhattacharya, Knut M. Wittkowski, Wolfgang Wodarg, John Ioannidis, Carl Heneghan, Mike Yeadon, Ivor Cummins,  Klaus Püschel, Sunetra Gupta, Dolores Cahill, Reiner Fülllmich en Michael Levitt.  Er zijn er veel meer, maar hier bent u wel even zoet mee.

De kunst aan u is hun verhaal objectief te brengen, en niet één stukje er uitlichten en deze mensen in diskrediet proberen te brengen. Lees u in. Bouw een dossier op en stel de juiste vragen. Waarom zijn deze mensen tegen het huidige beleid? Wat is hun kritiek? Welke feiten dragen zijn aan.? En wat zijn hun ideeën? En natuurlijk mag - moet u kritisch zijn. Hoor en wederhoor. Maar hoor eerst.

Wat gebeurt hier journalisten? Wat gebeurt hier Trouw (krant van wakker Nederland),  NRC (slijpsteen voor de geest) , Volkskrant (Nieuwsgierig, diepgravend en open van geest)?  Wat gebeurt hier NOS? Nieuwsuur? Op1? Wat gebeurt hier De Correspondent (nieuw soort journalistiek. We maken activerende, diepgravende verhalen).? Maar ook u bij Argos en Zembla laat het afweten. U graaft niet.

U faalt. U doet uw werk niet. Of is het een misverstand van mij dat dat uw werk helemaal niet is: het controleren van de uitvoerende macht? Wat is dan uw werk? En als u het niet doet? Wie doet het dan? Als u alleen nog aan eenzijdige berichtgeving doet  en het is ook nog precies in de lijn van de overheid dan neigt dit naar propaganda. Of vergis ik mij? Doet u aan zelfcensuur? Heeft u informatie niet kunnen vinden? Wordt u van bovenaf iets opgelegd? Is er een mediaprotocol? Zo ja? Wie geeft dit vorm? Heeft de WHO hier een rol in?

Het is 3 februari 2021, een paar dagen geleden roepen 4 intensivisten door middel van een opiniestuk op tot ander beleid, gepubliceerd in NRC  handelsblad 31 januari 2021. Meteen volgt een column hierop van Bert Wagendorp, die terecht opmerkt: de corona-discussie die al veel te lang is vermeden. Barbara Baarsma mag in Jinek haar verhaal doen over herstel-nl. Er lijkt een kleine kentering te komen.

Dus bij deze een oproep aan de msm. Ga met de billen bloot, toon lef en ga het vanaf vandaag anders doen. Doe aan zelfregulering. Volg uw eigen leidraad. Doet u het niet dan denk ik dat wij als samenleving ons moeten afvragen of wij u nog wel nodig hebben en hoe we objectieve ,transparante, eerlijk verkregen en weergegeven informatie kunnen krijgen. Dit is nodig in een democratie, we hebben een 4e macht nodig. Als u het niet doet, dan zij wij als burgers genoodzaakt het zelf te doen.

Organiseer in navolging van de oproep van Damiaan Denys een groot televisiedebat. Laat iedereen zijn zegje doen. Vorm werkgroepen. Deze crisis is te groot om door een kleine groep mensen bestierd te worden. Onderschat de kennis, wijsheid en verantwoordelijkheid van ons als burgers niet. Het is ons land, ons leven. Wij willen meepraten. Wij vragen om eerlijke informatie, rauw zonder filters en zonder franje. U hoeft ons niet bang te maken, dat is niet uw taak.

3 februari 2021 Marlies Rattink - (on)gedwongen burgerjournalist

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nawoord en verwijzingen

..from the majority opinion: 'In the First Amendment the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors.'

Well, if we live in a world where the government could tell us what we can and cannot print, then the Washington Post as we know it has already ceased to exist.


(quotes uit de de film 'The Post' van Steven Spielberg over de rol van de media tijdens de Vietnamoorlog)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De BuitenParlementaireOnderoeksCommissie2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.
https://bpoc2020.nl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maurice de Hond -is geen viroloog, geen wetenschapper, maar hij is goed met data en kan goed analyseren en logisch nadenken. Hij heeft heel veel wetenschappelijke studies verzameld. Op zijn blog denken veel mensen mee. En er wordt gerekend. Maurice' green team houdt elke dag de cijfers  tegen het licht en er worden voorspellingen gedaan. Het RIVM wordt meerdere malen op de vingers getikt. Maakt het green team geen fouten? Ja, natuurlijk wel, maar ze laten steeds zien wat ze doen en hoe ze tot hun uitkomsten komen. Zo kan iedereen met verstand van cijfers meekijken. Het was mooi geweest als het RIVM ook zo'n internetomgeving had gecreëerd. Tenslotte is het een rijksinstituut en werken ze voor de bevolking, dus is al hun informatie, onze informatie.

https://www.maurice.nl/2020/11/30/dit-is-het-green-team-van-maurice-nl/

Zelf keek ik kritisch naar een artikel uit NRC handelsblad over Maurice de Hond en concludeer de leidraad volgend dat dit geen faire, integere journalistiek is.

https://www.burgers-met-vragen.nl/coronacrisis/NRC_Mauric-de-Hond.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Mediatafel: 'TV heeft de angstpsychose aangewakkerd' met Paul van Liempt en Ad Verbrugge in gesprek met journalisten Jort Kelder en Hans Laroes over de rol die media spelen tijdens de coronacrisis
https://youtu.be/xSzloHqe6Wk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marlies Dekkers en Ad Verbrugge gaan in gesprek met Mattias Desmet (Professor klinische psychologie) en Sam Brokken (Onderzoekshoofd en lector gezondheids- wetenschappen). Over massahypnose en een omgekeerde lockdown.

https://youtu.be/GGN7rs6uy44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstel-nl
Wij willen coronabeleid met maatregelen die onze samenleving minder schade doen.
Wij zijn een groep professionals van onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Wij denken dat een beter beleid mogelijk is en dat alternatieven beter moeten worden bekeken.

www.herstel-nl.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karel Beckman - Ademvrij.nu plaatst onderbouwde en genuanceerde artikelen over de maatregelen Hij brengt met name de invoering van de mondkapjesplicht onder de aandacht.  Ik raad iedereen aan dit stuk eens te lezen en goed tot je door te laten dringen. Lees ook de anderen stukken op zijn website. Informeer je zelf en stel vragen.
https://ademvrij.nu/de-ongemakkelijke-waarheid-over-mondkapjes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bekijk deze oproep op Artsencollectief. Ook zij zijn van het andere integere tegengeluid. Er is niet 1 waarheid mensen, niet alleen het OMT heeft deze in pacht. Luister en denk mee.

https://artsencollectief.nl/