Ongevaccineerd zijn is niet per definitie de reden dat mensen in het ziekenhuis terecht komen

En daar zijn ze - de krantenkoppen, de uitspraken in praatprogramma's. Daar zijn de mensen die de schuld afschuiven en de boel op scherp zetten. Er wordt gesteld dat doordat mensen zich niet laten vaccineren er een enorme druk op de zorg ontstaat. Als iedereen zich zou laten vaccineren -het OMT wil graag 95%, Gommers liefst 100% , dan zullen er veel minder mensen in het ziekenhuis komen. Het is onze morele plicht ons te laten vaccineren. Je niet laten vaccineren is asociaal, je hebt geen recht op zorg, je bezet een ziekenhuisbed dat eigenlijk voor iemand anders is bedoeld. Zo maar wat uitspraken. De meest verschrikkelijke die ik heb gelezen durf ik hier niet te noemen.  Een aantal mensen kan zich vanwege zijn of haar  fysieke gezondheid niet laten vaccineren, een aantal mensen werkt liever aan zijn of haar natuurlijke immuniteit. Deze tweede groep beroept zich op wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat een doorgemaakte infectie langdurige en een brede bescherming biedt tegen dit virus, maar ook tegen varianten. Deze bescherming is beter dan die van de injectie. Daarnaast is de werking veel langer (een doorgemaakte infectie met SARS gaf na 17 jaar nog bescherming!), terwijl die van de vaccins na 6 maanden af lijkt te nemen. Deze mensen kiezen dus voor een ander soort bescherming en dragen zo bij aan groepsimmuniteit. Waarom zouden zij deze keuze niet mogen maken?Door de schuld te leggen bij de ongevaccineerden wordt er aan een paar essentiële zaken voorbijgegaan en worden we afgeleid van waar het werkelijk om gaat.

1. Een ongevaccineerde wordt niet per se zieker dan een gevaccineerde na een infectie. Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd, gestel, leefstijl etc van de persoon in kwestie. Je kan van het vaccin alleen op individueel niveau stellen dat als deze persoon geen vaccin neemt, de kans aanwezig is dat deze persoon zieker wordt dan als hij wel een vaccin genomen had. Behoort deze persoon echter tot de gelukkige groep mensen die niets tot amper iets merkt van een infectie (60-80%) dan  zal een vaccin nemen de druk op de ziekenhuizen niet verlagen. Niet ziek is niet ziek, met of zonder vaccin.

2. 98% van de mensen komt niet in een ziekenhuis als ze geïnfecteerd raakt. Dit zegt het RIVM en dit percentage is bepaald n.a.v. de cijfers van de eerste golf toen er nog amper immuniteit was. Nu zijn zoveel mensen al in aanraking geweest met het virus dat dit aandeel nog goter zal zijn. Volgens Sanguin had zelfs 95% van de bloeddonoren al antistoffen.

3. De meeste mensen die wel in het ziekenhuis komen hebben onderliggende problemen.  Zij worden op enig moment besmet. Op dat moment bepaalt de reactie van hun immuunsysteem of er iets van een ziektebeeld ontwikkelt. Wie zijn deze mensen? Wat is er met hun aan de hand dat ze zo ziek worden van dit virus dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is en dat ze zelfs op de IC terecht komen? Wat is er de afgelopen 1,5 jaar gedaan om te voorkomen dat deze kwetsbare groep beter beschermd wordt? Heeft men bijvoorbeeld gezorgd dat deze mensen extra vitamines kregen, zoals vitamine D? Volgens  een grote meta-analyse heeft vitamine D een groot effect op vermindering van de ziekte Covid19. Duidelijk is dat mensen met fors overgewicht ook de mensen zijn die op de IC' s liggen. Wat heeft de overheid eraan gedaan afgelopen 1,5 jaar om te zorgen dat mensen meer afvallen en niet aankomen?  Met een gezonde leefstijl verbeter je je afweersysteem. Dat laatste geldt voor iedereen, ook als je geen overgewicht hebt. Gezonder leven kan je afweer al binnen een paar weken sterker maken.

FEIT: Zo'n 78% van de coronapatiënten op de IC heeft overgewicht (BMI van 25 of meer). Dit is hoger dan in de normale bevolking. Hier heeft 50% van de volwassenen overgewicht. 34% van de coronapatiënten op de IC heeft zelfs ernstig overgewicht (BMI van 30 of meer).

4. Gevaccineerden kunnen ook nog besmet raken en ziek worden. Hetzelfde principe kan je stellen als in punt 1. Zo zal een 70 jaar oude man met overgewicht die gevaccineerd is na een infectie meer kans hebben ziek te worden en daarmee een hogere virale lading ontwikkelen dan iemand met een normaal gewicht van 30 jaar, die niet gevaccineerd is. De besmette gevaccineerde 70'er zal dus meer anderen kunnen besmetten.

Door net te doen of alle problemen opgelost zouden zijn als ongevaccineerden maar gevaccineerd zouden worden pak je het onderliggende probleem niet aan: hoe hebben we onze ziekenzorg en gezondheidszorg ingericht?. In 2018 meldt meneer Gommers al dat er tekorten zijn op de IC. In januari 2020 vlak voor de crisis uitbrak gaven veel ziekenhuizen aan dat ze op code rood zaten. Hoe kan het dan dat er niets maar dan ook niets gedaan is aan verbetering of uitbreiding van de zorg; dat er niet is ingezet op preventie? Hoe kunnen we onze bevolking gezonder krijgen? Hoe kunnen we mensen erop wijzen dat ze zelf iets kunnen doen om weerbaarder te zijn?

Ik hoop dat als mensen dit stuk lezen ze iets genuanceerder kunnen denken over wat er hier nu speelt. Het is niet zo zwart-wit en het probleem is veel groter dan een simpel lineair probleem zoals ons dat wordt voorgeschoteld. Iedereen vaccineren en we kunnen weer verder. Jona Walk gaf pas in een opiniestuk in de Volkskrant een aanzet tot dit debat. Ook raad ik mensen aan het boek pandemische chaos te lezen. Hierin geeft een aantal wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun visie op de pandemie. Zij kwamen amper tot niet aan het woord in de reguliere media, maar hebben best wat te zeggen.

Aan een ieder vraag ik elkaars keuze te respecteren. Respect voor 'andersdenkenden' die om heel veel verschillende redenen hun keuzes maken. Bedenk dat als je iemand anders een andersdenkende noemt, je dat per definitie zelf ook bent voor de ander. De ander zal je vaak niet kunnen overtuigen en dat hoeft ook niet.  Laat de ander in zijn waarde ook al is in deze in jouw ogen nog zo fout.

Speciaal aan de media vraag ik terughoudend te zijn. Het stigmatiseren en framen van een groep mensen heeft nog nooit goed uitgepakt in de geschiedenis. Doe hier niet aan mee. Zoek naar nuancering en verbinding en zoek naar de waarheid. Controleer je bronnen, stel de juiste vragen.

Laten we zorgen dat de samenleving niet verder splijt. We hebben nog veel werk te doen samen

Marlies Rattink, 22 oktober 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen die beantwoord moeten worden:

1.Wanneer, waarom en door wie is de beslissing genomen de hele bevolking te vaccineren in plaats van alleen de kwetsbare groepen? Hoe is men tot het percentage gekomen van de hoogte van de vaccinatiegraad?

2. Waarom wordt natuurlijke immuniteit buiten spel gezet? Zou het niet beter zijn om zoveel mogelijk hierop in te zetten? Immers de bescherming is langduriger en breder dan met een vaccin en deze groep zal geen vaccinschade krijgen zowel niet op de korte termijn (zie Lareb, Vaers) als op de lange termijn

3. Wat is het risico per leeftijdsgroep / lichamelijke gesteldheid om ernstige Covid te krijgen en zorg nodig te hebben ?

4. Wat is het aandeel van asymptomatische mensen aan de verspreiding van dit virus nu? Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden? En hoe is dat bepaald? En wat is de bijdrage van asymptomatische mensen aan het ziek maken van andere mensen? Immers asymptomatische mensen hebben weinig virale lading. En wederom hoe is dat bepaald? Wat heeft het voor zin om deze mensen te testen op het virus? Wat draagt dit bij?

5. Wie liggen er in de ziekenhuizen met Covid? wat is de oorzaak van hun opnames en wat wordt er aan gedaan dit te voorkomen? Waarom wordt er alleen ingezet op een vaccin en niet gekeken naar mogelijkheden voor zorg in de eerste lijn ,zodat zoveel mogelijk ziekenhuisopnames voorkomen worden.?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jona Walk - laten we het hebben over de zorg
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-het-hebben-over-de-keuzekwesties-die-sudderen-onder-de-coronacrisis~b762eb5c/

Trouw- behandel ongevaccineerden niet als een groep
Aart Nederveen en Geertjan Zuijdwegt

Aart Nederveen is professor of Applied Medical Physics, Amsterdam UMC location AMC
Geertjan Zuijdwegt ,Lecturer and Researcher at KU Leuven; Chaplain at Leuven Centraal

https://www.trouw.nl/opinie/behandel-ongevaccineerden-niet-als-een-groep~bd09e223


Overgewicht en corona
pagina 14 over BMI
https://www.stichting-nice.nl/COVID_rapport.pdf

https://www.hartstichting.nl/nieuws/is-coronavirus-reden-tot-zorg-voor-hartpatienten/risicofactoren-en-coronavirus/overgewicht-en-corona

Natuurlijke infectie vs vaccinatie
Immunoloog Steve Templeton legt uit hoe een doorgemaakte infectie zorgt voor langdurige bescherming. "Immunity that develops after infection is broader, generally more durable, and more specific to lung reinfection." Dit wordt onderschreven door Martin Kulldorff: (Martin Kulldorff, PhD, is a professor of medicine at Harvard Medical School and a biostatistician and epidemiologist in the Division of Pharmacoepidemiology).
https://brownstone.org/articles/the-politicization-of-immunology/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNL radio1 npo
'Ziekenhuizen in westen van Nederland nog niet toegekomen aan uitgestelde zorg'

Jaap Bonjer, chirurg in het Amsterdams UMC en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde

-al jaren problemen met zorg in griepseizoen. Nee het zijn niet per se de ongevaccineerden die een probleem zijn. We hebben een zorgprobleem. Al jaren. Ook Nederlandse huisartsen aan het werk zetten. Eerstelijn zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=PPagRkzqOt0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitamine D
' Het sterftecijfer van Covid 19 correleert omgekeerd met de vitaminen D3 status, en theoretisch zou een sterftecijfer van bijna nul kunnen worden bereikt bij 50ng/ml 25(OH) D3.Resultaten van een systematische review en meta-analyse'.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even een kijkje in het oude normaal

Dagelijks worden in Nederland gemiddeld 700 opgenomen in het ziekenhuis voor hart-en vaatziekten. Volgens een groot onderzoek in de Lancet is dit voor 70% te wijten aan ongezond eten. Meer dan 100 mensen sterven hier dagelijks aan in Nederland.Ongezond eten zorgt voor 20 procent van de sterfgevallen. Bij hart- en vaatziekten is dit maar liefst 70 procent.

In 2018 jaar werden 255.000 Nederlanders met hart- en vaatproblemen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 152.000 mannen en 103.000 vrouwen. Hiervan sterven er gemiddeld 100 per dag.

Over druk op de zorg gesproken.
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/ongezonde-voeding-oorzaak-van-1-op-5-doden/

https://www.thelancet.com/gbd

2018: gezonder eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/gezonder-eten-stijgt-meer-in-prijs-dan-ongezonder-eten

2019: Vitamine D en calcium niet meer vergoed door zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2019 worden vitamine D, calcium en combinaties van vitamine D en calcium niet langer vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraar.
https://www.ivg-info.nl/nieuws/vitamine-d-en-calcium-niet-meer-vergoed-door-zorgverzekering/

Jongeren en alcohol
ln totaal zijn in 2019 1.400 jongeren onder de 18 jaar en in totaal 2.900 onder de 25 jaar voor een alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Het aantal alcoholvergiftigingen per 100.000 inwoners is het hoogst bij jongeren onder de 18 jaar (met 115 SEH-bezoeken per 100.000). Dit geldt vooral voor jongens; 123 per 100.000. Van de jongeren onder de 18 jaar die behandeld zijn op de SEH is 61 procent daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis.
https://www.nji.nl/cijfers/comazuipen

Personeelstekort in de zorg
Personeelstekort In de IC is een tekort aan verpleegkundigen. Dus academische ziekenhuizen kiezen wie als eerste wordt geopereerd. „Je gaat dan kijken: wie is sterk genoeg?” 12 oktober 2018
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/12/kiezen-op-ic-de-kanker-of-de-leverpatient-a2421535