Mensenrechten, wat betekenen ze voor jou?

In 1948 werden de Universele rechten van de mens opgesteld. Waarom? Omdat we de tweede wereldoorlog nog vers in het geheugen hadden. Wat daar gebeurde. Was weerzinwekkend. Met geen pen te beschrijven. Dat mocht nooit meer gebeuren. Bescherm de mens.. tegen de mens.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waaraan alle leden van de Verenigde Naties zich hebben gebonden.

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worden om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

Er zijn 30 artikelen. Laat ik beginnen met artikel 30. Dat spreekt boekdelen namelijk.

Artikel 30 Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Hoe heeft het kunnen gebeuren? De gruwelijkheden in de tweede wereldoorlog, DDR, in Rwanda in Yougoslavië, oorlogen?

Hoe?

Helaas heel simpel mensen. Een verhaal en de propagandamachine doet de rest. Stapje voor stapje.

Maar wat neem je zelf waar? Zet de TV eens uit, de computer. Wat neem je waar? In je vriendenkring, je werk, op straat? Is er een groot gevaar? Of bestaat het alleen bij het zien van de beelden, het verhaal dat je wordt verteld?

Ongevaccineerden mensen hebben minder rechten dan gevaccineerde mensen. Zij mogen niet meer zonder voorwaarde deelnemen aan het sociale en culturele leven. Zij zijn 'anders', zij worden buitengesloten. Zij moeten zich steeds laten testen, bewijzen dat ze gezond zijn.

Wat denk je dan? Klopt dit?

Mensen worden ontslagen omdat ze zich (nog) niet willen laten vaccineren. Mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet. Als helden weggezet. De zorgverleners. Ongevaccineerd, maar ze gingen en hielpen. Nu worden ze ontslagen. Na bijvoorbeeld  20 jaar. Waarom? Is er geen andere oplossing? Waar is het respect voor hun mens zijn, hun keuze? Hun lichamelijke integriteit? Deze mensen baseren zich simpel op hun mensenrecht toentertijd zo mooi neergeschreven. Maar wat zijn ze waard?

Wat zijn je jou waard?

Mij heel veel.. .alles. Ik wil niet leven in zo'n wereld waarin ik als een soort paria behandeld word, omdat ik een andere keuze maak dan men van mij verwacht. Ik vertrouw de beweegredenen van deze overheid niet. Ik heb daar alle maar dan ook alle redenen toe. Ik doe niet mee. Punt.

Jij?

Mag ik met jou samen dansen? Gevaccineerd of niet? Ik vind het niet belangrijk jouw vaccinatiestatus te weten namelijk. Net zoals je geloof, je huidskleur en je leeftijd er voor mij niet toe doen. We zijn beide mensen. Mag ik met jou in de trein zitten, een praatje maken? Of ben je bang van me? Zeg je hallo tegen me als we elkaar tegenkomen? Mag ik nog naar een zwembad, een restaurant?

Marlies Rattink, Principieel vaccinweigeraar. 10 september 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2 - Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

etc....
https://mensenrechten.nl/en/node/2350

Journalist Oshrat Kotler: As a minority, why should the unvaccinated lack rights?
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/310522

Roger Waters: It’s Happening Now But People Don’t See It
https://youtu.be/nanCWrRR-xw