Het narratief van het nieuwe normaal

Afgelopen jaren las ik de boeken van Yuval Noah Harari. Hij schreef in chronologische volgorde: Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw. Alle drie lezen ze als een trein en geven ze een mooi inzicht in de geschiedenis van de mens en een blik op een mogelijke toekomst.


Hij stelt onder andere dat één van de grote en essentiële verschillen tussen de mens en andere zoogdieren is dat we als mens een taal hebben die over generaties heen loopt. We kunnen gemakkelijk informatie delen, waardoor latere generaties niet opnieuw het wiel hoeven uitvinden. Maar naast het uitwisselen van informatie wat ons steeds 'verder' brengt , gebruiken we onze taal voornamelijk om elkaar verhalen te vertellen. Deze verhalen kunnen zo'n vorm aannemen dat ze leiden tot religies, cultuur, normen en waarden  en bijvoorbeeld het idee van liefde voelen voor een vaderland. De verhalen worden onze werkelijkheid. Door met een groep mensen het zelfde verhaal aan te hangen voelen we ons verbonden.

Begin 2020 kwam er een nieuw verhaal in de wereld. Het luidde: er is een heel erg virus, het is nieuw, heel veel mensen gaan dood. Beelden van Bergamo en New York gingen de wereld over. Deze beelden staan bij mensen op het netvlies gegrift. Beelden zijn heel ingrijpend en beklijven altijd heel goed. Mensen zeggen "ik heb de beelden gezien, het is heel erg". Maar wat hebben ze gezien? Ik ontken niet dat het in Bergamo uit de hand liep. In New York, in Spanje en op sommige andere plaatsen. Ik zeg niet dat de beelden niet echt waren. Maar wat betekenden ze? Waarom liep het daar zo uit de hand en in de meeste andere plaatsen niet?

Al snel bleek dat dit virus qua dodelijkheid gelukkig wel mee viel. In ieder geval lang niet zo erg als de WHO ons deed geloven.  Dat bleek bijvoorbeeld door de uitbraak op een cruiseschip “the Diamond Princess” met veel oudere passagiers, waarvan de helft onderliggende ziektes had.  Er overleden 'maar' 14 passagiers en waren er onder de veel jongere bemanning geen slachtoffers te betreuren. Op een Amerikaans schip vliegdekschip USS Theodore Roosevelt met 4900 mariniers overleed slechts 1 iemand. Deze twee voorbeelden plus de verhalen, die al snel uit Bergamo kwamen dat 95% van de zieken en overledenen behoorlijk oud waren en onderliggende (vaak meer dan 1) ziektes hadden, lieten zien dat het virus een duidelijke 'voorkeur' had voor oudere en zieke mensen.  Enkele Duitse en Amerikaanse epidemiologen maanden al snel tot kalmte. Het was  geen 'killervirus', zoals Ebola of de Pest.  Ondertussen weten we dat voor mensen onder de 65 jaar het risico om vroegtijdig te overlijden niet groter is dan andere risico's. Ook blijkt dat 98% mensen van de mensen die niet in het ziekenhuis belanden, maar wel zwaar ziek worden en dus thuis uitzieken, binnen een half jaar geheel hersteld zijn.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de oudere mensen dan zo maar moet laten doodgaan of dat het geen verlies betekent. Als iemand sterft is dat altijd verdrietig en een gemis. Maar het is fijn te weten welke groep gerichte bescherming nodig heeft en welke groep geen tot haast geen risico loopt. Net zoals je de normale risico's in het leven kan afwegen. Maar dan heb je wel de juiste informatie nodig. De maatregelen die je neemt dienen een duidelijk en haalbaar doel en moeten niet meer schade aanrichten dan dat ze voorkomen. Je dient beleid te voeren op feiten en niet op emotie. Ira Helsloot, Ewald Engelen en Michaela Schippers  waarschuwen hiervoor, maar ook in andere landen wijzen mensen op de consequenties van lockdowns. Het wordt al snel duidelijk dat hierdoor veel levensjaren verloren gaan, er wordt zelfs rekening gehouden met het tienvoudige dan de levensjaren die je redt.

Door vooraanstaande epidemiologen van de universiteiten Harvard, Oxford en Stanford wordt in The Great Barrington Declaration een andere benadering voorgesteld zodat lockdowns kunnen worden voorkomen: gecontroleerde bescherming van de kwetsbare groep, terwijl de andere groep langzaam groepsimmuniteit opbouwt. Dat betekent niet dat  60-70% een infectie moet doormaken zoals wordt verteld. Ongeveer 30% van de bevolking blijkt namelijk al beschermd te zijn door het aangeboren immuunsysteem  of door zogenaamde kruisimmuniteit. Onder andere Pierre Capel heeft er interessante webinars over gegeven. Daarnaast komt het nooit voor dat een hele bevolking besmet raakt. Een virus volgt altijd een golf.  Voor dit soort virussen duurt deze 60-70 dagen, dan dooft het als het ware uit. Vandaar ook onze griepgolfen. Het ene jaar heftiger dan het andere, maar ze stoppen altijd weer na verloop van tijd. Simpelweg omdat er steeds minder mensen zijn om te besmetten.  Kijk ook naar 2009 naar de Mexicaanse griep. Het virus was toen al vanzelf uitgedoofd toen het vaccin kwam. Ook zonder maatregelen. Deze verklaring is ondertekend door tienduizenden wetenschappers en medisch specialisten over de hele wereld. Deze werd helemaal afgekraakt door de WHO. Het was onverantwoord. Erg jammer, want in mijn ogen zijn juist lockdowns onverantwoord en mijn waarneming is dat ze niet bijdragen aan het 'neerslaan' van dit virus en dat nog steeds de mensen die je wil beschermen ernstig ziek worden en overlijden. Daarnaast is de bijkomstige schade zo groot op alle vlakken van de samenleving dat je deze nooit wil inzetten. Denk ook aan alle gemiste behandelingen voor andere ziektes en  kankerdiagnoses die nu niet vroegtijdig worden opgespoord.  Erwin Kompanje haalt bijvoorbeeld in zijn blog een studie aan die laat zien dat er een 8% toename is in sterfte aan hart- en vaatziekten.  De meest strikte lockdowns zoals Ierland en België laten geen verbetering zien ten op zichte van ons land. Ondertussen heeft de WHO de definitie van groepsimmuniteit aangepast op 13 november j.l. en kan het volgens de huidige definitie alleen nog maar bereikt worden door middel van vaccinaties  en niet meer via een doorgemaakte infectie, zoals in de eerdere definitie was besloten.

De overheid sprak eerst over 'de curve afvlakken om de zorg te ontzien, maar  al snel werd er een nieuw narratief gecreëerd: het nieuwe normaal en alleen een vaccin dat ons kon redden.  De media helpen daarbij en spreken met één mond. De schreeuwende krantenkoppen  en radioberichten lijken niet te stroken met mijn informatie. Ook  praatprogramma's en het NOS journaal komen niet met genuanceerde relativerende cijfers.Terwijl zelfs in de tweede kamer bij een voordracht van Van Dissel in juni over de risico's duidelijk werd dat 98% van de mensen geen tot milde klachten heeft en dat ook de meeste mensen die in het ziekenhuis terecht komen het overleven, willen de media en de politiek dit niet overnemen. Er is geen enkele kritiek op de maatregelen. Deze zijn per definitie goed. Als ze niet werken komt dat doordat mensen zich er niet goed aan houden. Zo werd een nieuwe waarheid geschapen: als we niet alles op alles zetten en in lockdowns gaan, is de ramp niet te overzien. Wie spreekt over vrijheid en over de grondwet en mensenrechten, wie zich zorgen maakt over de gezondheid en welzijn van andere groepen, wie de ernst probeert te relativeren, wie probeert creatief te denken, iedereen die zich niet conformeert naar dit verhaal wordt weggezet als  virusontkenner, als asociaal, amoreel, paranoïde en uiteindelijk als wappie. Stel je vragen over het vaccin dan ben je een anti-vaxxer. Dit overkwam en overkomt tal van gerenommeerde wetenschappers, artsen en hoogleraren en gewone kritische burgers.

In april zei Hugo de Jonge tegen Frank Ruesink, die hem vraagt  -of eigenlijk smeekt, om ook naar andere zaken te kijken dan alleen het vaccin: dat hij daar niet op moet rekenen. "Alleen een vaccin kan ons hieruit helpen", is zijn stellige antwoord.  Terwijl de ontwikkeling van een goed betrouwbaar vaccin meestal 5-10 jaar duurt kon onze minister in april al zeggen dat we daar op moesten wachten. Maar hij heeft geluk, want daar is het al eind november. Het beloofde vaccin. Niet één, nee er zijn wereldwijd wel 16 vaccins ontwikkeld. Terwijl men al 40 jaar op zoek is naar een vaccin tegen AIDS, waaraan jaarlijks wereldwijd bijna een miljoen mensen overlijden, en dit er nog niet is, lukte het om binnen 8 maanden tal van 'succesvolle' vaccins tegen sars-cov2 te ontwikkelen. Een vaccin, waar men terecht vragen over de werking en veiligheid mag stellen.  Neuroloog Jan Bonte doet dat uitgebreid in zijn blog over het Pfizer vaccin. Een blog dat al meer dan 120.000 keer is bekeken (janbhommel.com).

Door dit alles ben ik in een parallelle wereld terecht gekomen. De wereld van mijn eigen waarneming, logisch denken, eigen informatievoorziening en die van de overheid, reguliere media zoals de kranten, praatprogramma's en NOS. Ofwel mijn wereld strookt niet met het verhaal van de echte wereld. Dit is natuurlijk niet mijn bedoeling geweest. Het probleem is dat ik er niet meer uit kan. Met de kennis die ik heb, maar ook mijn eigen rede en logica kan ik dit verhaal van de overheid en de paniek er om heen niet meer volgen. Het voelt bijna als een religie, het coronisme. De meeste mensen volgen de regels van deze religie, niet omdat ze logisch zijn, maar omdat het nu eenmaal zo moet. Dat de maatregelen desastreus uitpakken voor de gezondheid van velen zowel op lichamelijk als psychisch niveau, dat een hele grote groep failliet gaat en levenswerk in rook ziet op gaan, wordt gemakkelijk voor lief genomen. Tel daar bij op : de effecten van eenzaamheid op de gezondheid en algemeen welbevinden van kinderen en jongeren. De zelfmoordlijn wordt door 10-19 jarigen meer dan 100 keer per dag meer gebeld dan anders(!).  Ook ouderen raken in een isolement en zijn eenzamer dan anders. Mensen in verzorgingshuizen verliezen hun recht op zelfbeschikking en vrijheid, alsof ze nooit autonoom denkende mensen waren of zijn. Ze moeten beschermd worden. Vele leven en sterven, alleen, zonder aanwezigheid van familie en geliefden. Hun laatste maanden van hun leven, leven ze niet maar overleven ze. Het coronisme heeft maar één waarheid: zonder vaccin zijn we hopeloos verloren.

Zorgelijk vind ik dat Hugo de Jonge wil gaan laten uitzoeken of mensen die niet gevaccineerd zijn van bepaalde zaken kunnen worden uitgesloten, zoals onderwijs, publieke ruimtes of sport. Hij heeft de gezondheidsraad gevraagd dit te onderzoeken. Ook gaan er geruchten dat Spanje lijsten gaat bijhouden van mensen die een vaccin weigeren. Ik word hier heel bang van. In Duitsland onderzoekt men gelukkig of het uitsluiten van bepaalde groepen mensen überhaupt wel mag. Een andere benadering, waardoor ik weer wat vertrouwen krijg.

Graag hoor ik van de overheid of ze serieus werk heeft gemaakt naar de inzet van Ivermectine (Amerikaanse artsen-wetenschappers laten zien, indien men Ivermectine ter profylaxe neemt tegen Covid-19, je dan geen serieuze infectie meer kan krijgen) of HCQ (volgens het Zelenko protocol, onder andere huisarts Rob Elens pleit daar voor) en vitamine D3 (Wageningse wetenschappers melden dat het slikken van D3 supplementen een enorme bijdrage levert aan herstel en het minder ziek worden van 90% van de mensen). Ook hoor ik graag waarom de oproep tot goede ventilatie van binnenruimtes wordt genegeerd. Maurice de Hond heeft data en wetenschappelijke studies over de hele wereld verzameld en hamert er vanaf april al op dat het met name belangrijk is binnenruimtes goed te ventileren omdat blijkt dat de meeste uitbraken worden veroorzaakt door superspreaders en deze met name in slecht geventileerde ruimtes plaatsvinden. Het virus verspreidt zich namelijk voornamelijk via zogenaamde microdruppeltjes. Buiten is de kans op een besmetting verwaarloosbaar klein. Dat verklaart ook dat het virus in de zomer nagenoeg afwezig was. Of wassen mensen in de zomer beter hun handen en houden ze in de zomer beter afstand? Ik wil ook graag weten waarom de overheid nog steeds met de PCR- test asymptomatische mensen test, terwijl de WHO 7 december j.l. op haar website heeft geschreven dat deze test alleen in combinatie met klinisch onderzoek moet worden gebruikt. Uiteraard heb ik vragen waarom in december is besloten het dringend advies om mondkapjes te gebruiken tot een verplichting is gekomen, terwijl het aantal besmettingen alleen maar was toegenomen sinds oktober toen 80-90% van de bevolking ze is gaan dragen. Ook in andere landen, waar ze al maanden ingezet worden, zie je geen dalingen of significant minder zieken. Van Dissel zegt nota bene zelf in een interview dat ze ingezet zijn om van het 'gezeur' af te zijn, niet omdat ze helpen. Ik zou willen weten wat er met het dashboard gebeurd is en waarom men over is gegaan op de cijfers van Stichting Nice, die alle mensen met een positieve PCR test in de ziekenhuizen als Covid19 patiënt rekenen, dus ook als je om een andere reden in het ziekenhuis komt en niet de GGD cijfers die alleen mensen met een klinische diagnose tellen.  Er lijkt een correlatie te zijn met luchtverontreiniging, met de luchtvochtigheid, met fijnstof. Heeft de overheid daar afgelopen 9 maanden naar gekeken?

Ik wil de overheid vragen ons duidelijk uit te leggen waarom alleen een vaccin ons kan helpen. En waarom iedereen ingeënt zou moeten worden en niet alleen de kwetsbaren, zoals ook met de griep gebeurt.  Ik wil de overheid vragen waarom ze niet heeft ingezet op uitbreiding van de zorg na de eerste golf. Een tweede golf werd toen al voorspeld. Er werd een zorgboot aangeboden, compleet met personeel met 500 bedden. Waarom werd dit aanbod afgeslagen?

Ik wil de overheid ook vragen of ze een plan heeft voor als er volgend jaar weer een virus is. Gaan we dan nog een vaccin nemen? Moeten we dan elk jaar allemaal steeds gevaccineerd te worden? Of allemaal een paar keer per jaar? Gaan we van lockdown naar lockdown leven?

Ik pleit voor een open en groot maatschappelijk debat. Met iedereen, dus ook met de mensen van het andere geluid, ook met de wappies. Marli Huijer stelt terecht dat waarheid, kennis en overtuigingen winnen aan betrouwbaarheid door tegenspraak te organiseren. Mijn vragen komen niet uit de lucht vallen. En er zijn nog veel meer vragen. We hebben recht op antwoorden. We leven naar mijn weten in een vrije en sociale democratie. Laten we daar naar handelen. Vorm werkgroepen met mensen uit allerlei sectoren. En beantwoord alle vragen die er zijn. Doe dit met wetenschappelijke onderbouwing, wees totaal transparant.  Wees een volwassen democratie, betrek de bevolking erbij. Laat ons meedenken. Alleen dan kan het draagvlak groot worden en dan kunnen we echt samen uit deze crisis komen.

Ontwikkel een breed gedragen plan, heb een visie, geef hoop.

31 december 2020 Marlies Rattink

www.burgers-met-vragen.nl (deze website is niet meer online)


Menno Jan Bouma is arts en emeritus epidemioloog . Deze 2 interviews zijn de moeite waard om te lezen
Ons afweersysteem in tijden van Corona Menno Jan Bouma
Hoe werken virussen Menno Jan Bouma

Er is duidelijk een correlatie tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van dit Virus. Maurice de Hond heeft er uren en uren in gestoken om dit aan te tonen. Wereldwijde studies laten dit zien. (lees ook zijn Deltaplan ventilatie en zijn kerstvertellingen 1,2 en 3)
https://www.maurice.nl/2020/12/31/de-olifant-in-de-kamer/