Einde van de virocratie, open de samenleving

Betoog – Marlies Rattink 13 mei 2021, longread

Het wordt lente mensen. Zullen we stoppen met de virocratie?

Net als elk jaar komen we uit het griepseizoen in het voorjaar. De luchtvochtigheid neemt toe, de temperaturen stijgen. Weg griep. Dit geldt ook voor het coronavirus. Het is seizoensgerelateerd. Vorig jaar rond deze tijd kwamen we uit de eerste golf, niet door het invoeren van mondkapjes of een avondklok, of een bezoekregeling van maar 1 persoon per huishouden, maar door de grote spreadingevents in binnenruimtes te stoppen en meer thuis te werken. Verder deed de lente haar intrede en haar werk.

Better safe than sorry?
Afgelopen jaar zijn er allerlei maatregelen ingevoerd die er van de buitenkant wellicht uitzagen als werkend, maar die geen meetbaar effect sorteerden. Elke dag dat we deze maatregelen in stand houden die niets bijdragen maar wel schadelijk zijn.- denk aan 1,5 m regel en mondkapjesplicht - is niet te verantwoorden. Waar blijft de proportionaliteit? Is er nog sprake van een noodsituatie? Deze lijkt alleen in de modellen te vinden te zijn en bij de bekende experts die steeds waarschuwen voor het 'worst case scenario'. Ondertussen ziet de politiek, die alles, maar dan ook alles inzet op het 'better safe than sorry'- principe, niet dat 'safe' ondertussen 'sorry' is geworden voor veel mensen. Erger is nog dat 'safe' zelfs niet 'safe' betekent, mede doordat men de verspreiding van dit virus nog steeds ophangt aan grote druppels. Na een jaar ons ingezet te hebben voor de volksgezondheid is deze er in de brede zin van het woord sterk op achteruit gegaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? We moeten juist naar buiten, elkaar knuffelen, sporten, wandelen en weer weerbaar worden. In Nederland is men zwaarder geworden afgelopen jaar, veel mensen hebben hun behandelingen niet kunnen krijgen, veel diagnoses zijn gemist, er is veel stress. Veel jongeren kampen met angststoornissen en zien het leven niet meer zitten. Allemaal zaken die de bevolking ongezonder maken. Er is geen  'safe', maar vooral 'sorry'.

Geen killervirus, wel voor een bepaalde groep een gevaarlijk virus
80 studies die wereldwijd zijn uitgevoerd naar de lockdownmaatregelen laten zien dat ze geen effect hebben en dat ze onnoemlijk veel schade berokkenen, afgelopen jaar maar ook nog ver in de toekomst. Maar nog steeds zijn mensen er heilig van overtuigd dat we dankzij de maatregelen niet in een vreselijk doemscenario zijn gekomen. Het heeft zich in het brein genesteld. Al laat je zien dat de IFR wereldwijd van dit virus tussen 0,15% en 0,23% ligt en voor mensen onder de 70 jaar zelfs lager dan 0,04% en de WHO veel te hoog zat met haar 3,4%, dat in Nederland 70% van de mensen die sterft aan of met corona ouder is dan 80 jaar met vaak nog onderliggende klachten, dat 60% van de mensen niets, maar dan ook niets merkt van dit virus (80% niets tot een beetje) dat  98% van de mensen geen  tot milde klachten krijgen en niet naar het ziekenhuis hoeven, dat de kans dat asymptomaten andere besmetten laat staan ziek maken extreem klein is, dat aan alle grote evenementen in de buitenlucht geen uitbraken gekoppeld zijn, dan nog blijft men het mantra herhalen: er is geen keuze. Er was anders iets heel ergs gebeurd. Mark Rutte noemde vorig jaar 134.000 extra ziekenhuisopnames. Men noemt zelfs 100.000 doden. Kranten pakken graag uit met grote koppen, maar vragen zich niet af waar die getallen vandaan komen. In plaats van dat men opgelucht ademhaalt en constateert dat het gelukkig geen killervirus blijkt te zijn, blijft men deze preventieparadox herhalen. Als we het niet hadden gedaan, hadden we Bergamo toestanden gekregen. Kijken we echter naar landen als Zweden en Finland of naar een flink aantal Amerikaanse staten waaronder Florida dan zien we dit in de praktijk niet gebeuren.  Ja het virus bestaat echt en ja het is veel erger dan de griep. Maar alleen voor een bepaalde groep mensen. Voor jonge mensen echter, is de griep gevaarlijker. Het is een rotziekte, je kan het beter niet krijgen, maar dat geldt voor veel ziektes. De griep is ook niet zo maar een griepje. De angstcultuur er om heen maakt Covid echter veel erger dan de griep. Het is zoals Mattias Desmet terecht zegt een vorm van massahypnose. [1]

Propaganda
George Bush sprak de woorden na de aanslagen op het WTC in New York: "either you're with us or with the terrorists".  Nu in 2020 en 2021 is iedereen die tegen het verhaal van de WHO, OMT en de overheid  in gaat een 'terrorist'.   Ik zie de informatievoorziening van de overheid en de media, die haar taak als waakhond heeft opgegeven, als eenzijdig. De herhaling van dit eenzijdige verhaal zorgde er voor dat mensen het verhaal als dé waarheid zagen, dat geen tegengeluid verdraagt. De beelden van overvolle ziekenhuizen, het idee dat iedereen evenveel risico loopt, dat je een gevaar bent voor anderen, dat als je geen mondkapje wil dragen asociaal bent werden de wereld ingeslingerd en voedde de angst. Er wordt verteld dat vaccineren iets is wat je even doet,  een vanzelfsprekend iets, je wilt toch niet dat anderen ziek worden? Dit heet ook wel propaganda.

Polarisatie
De polarisatie volgde vanzelf. Zelfs op welbespraakte platformen als LinkedIn,  de Correspondent of Medisch contact gaat het er hard aan toe en worden mensen die bijvoorbeeld de cijfers relativeren of zich niet willen laten vaccineren behoorlijk aangevallen.  Er zijn factcheckers en debunkers. Beide groepen claimen dat als ze iets hebben 'gefactcheckt' of 'gedebunkt' de discussie gesloten is. Zo zit het en niet anders. Er zijn 2 uiterste groepen ontstaan. De mensen die de overheid volledig steunen en niet twijfelen aan de maatregelen en door de andere groep schapen worden genoemd. Deze groep noemt de andere op haar beurt dan weer complotdenkers, van het padje af en wappie. Alleen al twijfelen of je wel een vaccin wil nemen maakt je tot antivaxxer. Beide groepen hebben zich in hun loopgraven ingegraven en roepen vreselijke dingen naar elkaar.

Het genuanceerde middengeluid
Er is echter ook een hele grote middengroep met een normale toon, met inhoudelijke vaak wetenschappelijke bijdragen, die door discussie, door vragen en zoeken naar antwoorden, door logisch na te denken hun eigen weg vinden. Helaas krijgt dit geluid in de media haast geen aandacht. Deze groep bestaat uit mensen als Sam Brokken [2], lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, die pleitte voor een omgekeerde lockdown en vragen had over de vaccinatiestrategie. Hij verloor zijn baan. In deze groep vind je ook neuroloog Jan Bonte, die niet meer in het ziekenhuis mocht komen waar hij werkzaam was,  omdat hij weigerde een niet werkend mondkapje te dragen, niet omdat hij geen goede neuroloog is. Integendeel. Andere mensen worden genegeerd. Denk aan Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie die mooie webinars maakt en in eenvoudige taal uitlegt hoe virussen werken en hoe je immuunsysteem werkt. Als u bij het lezen van dit stuk nog nooit over hem hebt gehoord, zegt dat genoeg. Dr. Carla Peeters [3],  immunoloog, werd niet uitgenodigd door de praatprogramma's, dus zij wendde zich tot de alternatieve mediakanalen op het internet en publiceerde een aantal zeer interessante en goed onderbouwde artikelen in HP/De Tijd. Maurice de Hond is o.a. data-analist en dook in het verhaal over de verspreiding van het virus. Hij komt al snel tot de conclusie dat het virus zich verspreidt via kleine druppeltjes in de lucht en dat met name ventilatie levensreddend kan zijn. Hij wordt geridiculiseerd en men valt hem aan op de persoon, die hij is. Dat heet ad hominem en past niet in de leidraad van de journalistiek. Hem werd verweten geen viroloog te zijn. Hij is echter wel goed met data en heeft een team verzameld van mensen die goed zijn in statistiek en dagelijks de cijfers volgen en analyseren. Dat doen zij op een transparante manier. Alles is controleerbaar. Het moge ondertussen bekend zijn dat Maurice de Hond gelijk had met zijn aerosolenverhaal. Ook Erwin Kompanje, die op een zeer integere manier de ethische kant van de maatregelen benoemt en probeert de cijfers in een ander perspectief te plaatsen, te relativeren, wordt grotendeels genegeerd. Herstel-nl werd meteen de grond ingestampt voor ze goed en wel hadden kunnen uitleggen dat het ze vooral om een andere benadering gaat en ook niet per se de waarheid in pacht hebben, maar dat het hun met name gaat om openen van een debat. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.  LinkedIn verwijdert accounts als de inhoud niet welgevallig is. Dat overkwam Pieter Borger, moleculair bioloog die zich zeer kritisch uitliet over de PCR test. Het overkwam Bob de Wit, professor van Nyenrode, maar ook Carl Heneghan, onder andere directeur van het Centre for Evidence-Based Medicine van de University of Oxford. Filmpjes van experts of andersdenkenden worden van youtube verwijderd. Flavio Pasquino van Blackbx.tv  krijgt politie op bezoek omdat hij iemand interviewde die tegen de lockdown was. Waar komt deze propaganda, censuur  en intimidatie vandaan? Het past niet in een open samenleving, waar de vrijheid van meningsuiting een groot goed is.

Wetenschappers, artsen -van het padje af?
Ook internationaal, op het grote wereldtoneel spreken wetenschappers en artsen zich uit. Er worden kritische vragen gesteld, onderzoeken gedaan, opiniestukken geschreven, emotionele betogen gehouden, maar ze bereiken de meeste mensen niet. Wikipedia pagina's worden aangepast. Zo stond een tijdje te lezen dat Sucharit Bhakdi die als professor van 1991 tot zijn emiraat in 2012 de vakgroep microbiologie van de universiteit van Mainz leidde en één van de meeste geciteerde wetenschappers in Duitsland is, leugens over het coronavirus verspreidt. Later is dat gecorrigeerd en nu staat er : In 2020 Bhakdi became a prominent exponent of ideas about the coronavirus pandemic that ran counter to the scientific consensus.  Zo kwamen we in een informatie-oorlog terecht.

Al deze wetenschappers, artsen of ervaringsdeskundigen, hoogleraren die voor de corona crisis hun strepen wel verdiend hebben  (er zitten zelfs nobelprijswinnaars bij onder andere Satoshi Omura, en Michael Levitt), worden geframed of geridiculiseerd, maar bovenal worden ze genegeerd. Ze worden  'kaltsgestellt',  omdat ze zich immers achter de   'terroristen' schaarden. Veel van deze mensen worden in diskrediet gebracht om een foute aanname of een uitspraak die ze gedaan hebben. Dit wordt breed uitgemeten en daarmee wordt meteen geconcludeerd dat de rest wat ze te zeggen hebben er ook niet toe doet. Dat getuigt niet naar het zoeken naar de waarheid en open staan voor open eerlijke informatiestromen. De lijst van voor corona gerenommeerde wetenschappers die tijdens deze coronacrisis van het padje raakten is enorm lang. Wat is er met deze mensen gebeurd? Dat ze het niet meer helemaal op een rijtje hebben en allemaal onzin verkondigen?  

Eenzijdige informatie
Waarom wordt de bevolking niet goed geïnformeerd? Ik zie anno april 2021 nog steeds mensen die hun karretjes met desinfecteermiddel schoonmaken, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans dat je via een voorwerp besmet raakt met een virus dat nog actief genoeg is om je ook nog eens ziek te maken nul is. Waarom zie ik mensen buiten met mondmaskers lopen of fietsen?  Waarom is er geen eerlijke risico-analyse gemaakt en duidelijk verteld welke mensen het meeste risico lopen? Waar en hoe dat komt?
Waarom wordt niet verteld dat immuniteit uit meer bestaat dan het hebben van antistoffen? Waarom wordt niet verteld dat voldoende inname van vitamine D3 en gezond leven kan bijdragen aan een kleiner risico om ziek te worden van Covid19? Waarom wordt er niet ingezet op de kennis en kunde van huisartsen, die nu niets mogen doen. Er zijn sterke aanwijzingen dat bepaalde medicijnen ziekenhuisopnames voorkomen. Een aantal landen staan die middelen wel toe, maar in Nederland mag het niet. Huisartsen krijgen zelfs een boete van 150.000 euro als ze ivermectine voorschrijven. Blijkbaar vindt men het een beter idee de patiënt naar huis sturen en te zeggen dat men het maar moet aanzien en naar het ziekenhuis moet gaan als het uit de hand loopt. Er is keihard geweld tegen vreedzame demonstranten, de politie zet zogenaamde romeo's in en zorgt zelf voor escalaties. Maar ook dat mag niet genoemd worden. Waarom? Wat gebeurt hier? En zo zijn er tal van zaken die niet bespreekbaar zijn.

Testmaatschappij als oplossing?
Het enige wat ons kan redden, zo wordt ons vanaf april 2020 verteld, is een vaccin. Hiervan is nog steeds niet duidelijk of het werkelijk doet waar het voor wordt ingezet. Men zegt dat mensen minder ziek worden, maar dit moet nog uit onderzoek blijken. Bovendien is minder ziek worden voor 98% van de mensen die geen tot milde klachten krijgen moeilijk meetbaar. Want hoe weet je hoe ziek iemand was geworden als hij of zij geen vaccin had gehad? Nog minder ziek dan niet ziek? Ook lijkt het de transmissie niet te stoppen en is het de vraag hoe goed het werkt tegen varianten.
In mijn directe omgeving zijn er veel mensen die zich hebben laten vaccineren of dit gaan doen. Niet vanwege hun gezondheid of het idee dat ze er anderen mee beschermen, maar omdat ze dan weer op reis kunnen of ander leuke dingen kunnen doen. Met andere woorden zij laten zich indirect leiden en conformeren zich aan deze samenleving zonder volgens mij de consequenties te zien. Eén van de consequenties is dat hun niet gevaccineerde vrienden of familie worden buitengesloten.

Zelf ben ik fel tegen zo'n samenleving, die mensen uitsluit op basis van hun vermeende medische conditie.  Het is moeilijk aan te tonen dat je een goed werkend immuunsysteem hebt en daardoor niet zal bijdragen aan verspreiding van dit virus. Gemakshalve gaat men er dus van uit dat het niet het geval is en dat iedereen een potentiële ziekteverspreider is.  Dit vind ik een zeer mensonwaardige ontwikkeling. De tests die op de markt zijn geven ook nog een groot deel fout positieven, maar ook fout negatieven, waardoor je dus ook niet met zekerheid weet waar je aan toe bent.

Hoe verder? Een eerlijk debat
Dus hoe kunnen we de middengroep aan het woord laten? Hoe kunnen we een gezond onderbouwd debat voeren? Niet over de emoties, maar over de feiten, De kennis van nu.  Alles open op tafel. Wat weten we? Waar zijn nog twijfels over? Welke maatregelen zijn goed? Welke kunnen beter afgeschaft worden omdat we niet zeker weten of ze werken, of zo weinig bijdragen dat het niet de moeite is, maar wel veel schade toebrengen? Hoe krijgen we de balans terug? We hebben een nieuwe verse OMT nodig die noem je niet OMT maar MHT Maatschappij Herstel Team of geef Herstel-nl weer de aandacht die het verdient. Je hebt onafhankelijke dataspecialisten nodig en mensen uit het veld, ervaringsdeskundigen. Houdt rekening met ouderen en zieken. Dat kunnen we prima zelf. Daar hebben we geen controle test maatschappij voor nodig.

De overheid is in dienst van het volk. Dat heeft dus recht op informatie. Ook als deze informatie de overheid niet welgevallig is. Getuige ervaringen in het verleden is het lastig om de overheid op haar blauwe ogen te geloven. We moeten inzage krijgen in de modellen van het RIVM, de notulen van het OMT, en de contracten die met ons geld met de vaccinmakers zijn afgesloten. Ik wil dat er een eerlijk open gesprek gevoerd wordt in de Tweede Kamer, met de pers erbij. Alle vragen moeten gesteld worden en serieus beantwoord met de nodige onderbouwing. Ik eis dat de WOB open gaat. Zo hoort dat in een parlementaire open democratie. 

Mensen stop met onzinnige maatregelen als het dragen van mondkapjes en die 1,5 m afstandregel. Pak het leven weer op. Daarmee komt de virocratie ten einde.  Laten we in naam van de koning niet normaal maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin."


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Marlies Dekkers in gesprek met professor klinische psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge
"Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.” Vlaamse hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Gent
https://www.youtube.com/nieuwe wereld Mattias Desmet
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/dat-onwerkelijke-filmachtige-gevoel-van-de-pandemie-voorspelt-weinig-goeds

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Openhartig interview met Sam Brokken.
Op het youtubekanaal 'De nieuwe wereld' zijn ook een paar gesprekken met hem en Mattias Desmet te vinden.
https://overnu.nl/sam-brokken-kritiek-van-linkse-intelligentsia-is-verdwenen/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dr. Carla Peeters legt in deze publicatie uit hoe je je immuunsysteem kan versterken, zodat je infecties kan voorkomen. Uiteraard is het niet zo dat je daarmee 100% minder vatbaar bent voor ziektes. Maar het kan helpen de kans op ernstige ziekte te voorkomen. Als je kijkt naar de mensen die in de ziekenhuizen terecht komen dan blijkt dat veel van deze mensen ernstig vitamine D te kort hebben en vaak te veel buikvet hebben.
https://nieuws.nl/lifestyle/20210429/het-versterken-van-het-immuunsysteem-is-veel-effectiever-in-het-voorkomen-van-infecties-dan-alle-maatregelen/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achtergrondinformatie

Genuanceerd middengeluid
www.kompanje.org. Blog van Erwin Kompanje

www.virusvaria.nl   Website van Anton Theunissen die probeert duiding te geven aan wat er gebeurt. Hij vat wetenschappelijke artikelen op een duidelijke manier samen. Hij is zelf statisticus en kan dus goed cijfers duiden.

www.maurice.nl blog van Maurice de Hond met heel veel informatie, waarin veel gedeeld wordt op een respectvolle manier.

Facebook:Corona middenweg, fijne groep waarin men een open houding hoog in het vaandel heeft staan. Beheerder Rogier Rumke. Hij schreef ook al gastblogs bij Maurice de Hond.Rogier heeft een integere en eerlijke insteek.
https://www.facebook.com/groups/opencoronamiddenweg

Lockdowns

https://www.aier.org/article/the-lockdown-paradigm-is-collapsing/

Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI  completed a Biochemical Engineering degree in 1990. He has since spent 30 years in corporate technical leadership positions. His career specialty has been leading large worldwide teams in complex problem-solving activit. Ivor Cummins laat in een flink aantal webinars zien hoe het coronavirus curves van het griepvirus volgt wereldwijd, hij toont aan dat landen met een mild griepseizoen in 2018/19 zwaarder getroffen werden dan landen waar de griep hard had toegeslagen, dat landen die in een eerste golf zware maatregelen troffen een zwaarder seizoen hadden in 2020/21, wat we tweede golf zijn gaan noemen.  Hij heeft steeds gebruik gemaakt van officiële cijfers. En laat inzichtelijk zien wat er gebeurt.
https://thefatemperor.com/published-papers-and-data-on-lockdown-weak-efficacy-and-lockdown-huge-harms/

PANDA Pandemics – Data & Analytics
Of je nu vóór of tegen de corona-maatregelen bent, wel of niet in de pandemie gelooft, vaccin-weigeraar of mouw-opstroper bent; dit is een presentatie die iedereen gezien en gehoord moet hebben!
Nick Hudson is mede-oprichter van de organisatie PANDA (Pandemics – Data & Analytics). In maart jl. gaf hij een indrukwekkende presentatie in Zuid-Afrika, op het podium van BizTalk. Afgelopen woensdag, 5 mei, sprak ik met Nick Hudson via een video-verbinding vanuit de studio van Café Weltschmerz.

https://Nick Hudson Panda re-open society
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over risico en proportionaliteit
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/02/sebastian-walsh-we-are-asking-the-wrong-questions-about-easing-lockdown

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zweden -vreemde eend of enige normale eend in de bijt?


Ted Talk van een Zweedse psychiater David Eberhardt over risico en angst in onze veilige samenlevingen. Hij vertelt ook dat de gemiddelde coronadode in Zweden 84 jaar is en de levensverwachting 82 jaar. De relatieve risico factoren voor Covid19 zijn overgewicht en leeftijd. Why are we obsessed with danger, and conversely with safety? The Swedish psychiatrist and author David Eberhard comments on the effects that a lockdown has on a population, and on how we feel less and less secure despite arguably living in the safest period of time in human history.  David has worked in psychiatry for most of his adult life, at multiple different centers in Stockholm. Since 2019, David is working as the head of staff at PRIMA Maria Addiction Care Clinic.
https://youtu.be/43J7hD9I0jY

Prijswinnende documentaire over Zweden. Covid, Tango and the Lagom way
Filmmaker Claudia Nye, werd teruggebracht naar haar oude vak, documentaires maken, in het belang van de toekomst van haar kinderen. Ze reist van het VK naar Zweden om meer te weten te komen over hun unieke Covid-19-strategie.
https://www.blckbx.tv/videos/is-this-a-pandemia-or-a-pan-media-vroeg-claudia-nye-aan-anders-tegnel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ivermectine
Zeer positieve resultaten met inzet van ivermectine zowel in de eerste lijn als in ziekenhuizen.
Global trends in clinical studies of ivermectin  in COVID-19Morimasa Yagisawa, Ph.D.1,2, Patrick J. Foster, M.D.2, Hideaki Hanaki, Ph.D.1 and Satoshi Ōmura, Ph.D.11 Kitasato University Ōmura Satoshi Memorial Institute 2 Keio University Faculty of Pharmacy(Received for publication March 10, 2021)
http://jja-contents.wdc-jp.com/pdf/JJA74/74-1-open/74-1_44-95.pdf

https://sebastianrushworth.com/2021/05/09/update-on-ivermectin-for-covid-19/

Vaccinatiepaspoort
https://overnu.nl/vaccinatiepaspoort-kan-dat-zomaar/