Einde van de pandemie

Hier volgt een brief van Herman Steigstra aan de tweede kamer. Hij is onder andere statisticus en zit in het green team van Maurice de Hond. Hij heeft anderhalf jaar de cijfers van het RIVM bijgehouden.  Hij stelt dat het virus endemisch is geworden en legt dit uit. 

Als zijn analyse klopt zijn we er vanaf en kunnen we ons gaan richten op onze samenleving, op onze toekomst.

Geacht Tweede Kamerlid,

Regelmatig houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen van de corona cijfers. Deze keer wil ik u in een helicopterview laten zien hoe "we" er voor staan. Daartoe heb ik een aantal "ijkpunten" opgezocht, punten in de pandemie waar het goed mogelijk is een tussenstand te berekenen. Ik zal ze eerst kort samenvatten en daarna per punt uitleggen, wat daarvan de achtergrond is:

1) Maart 2020. De R0 voor covid-19 is vastgesteld op 2,5
2) Zomer 2020. 13% van de bevolking is inmiddels immuun, het virus lijkt bijna weg.
3) Maart 2021. 65% van de bevolking is immuun. Britse variant dominant, waardoor de R0 nu ongeveer 3,2 is.
4) Juni 2021. 75% van de bevolking immuun. De Reff is nu 0,75.
5) September 2021. 80% is nu immuun na de Bonusbult. Reff is 0,95 en de R0 zal door de Delta variant ongeveer 5 zijn.

Gebruik makende van deze 5 ijkpunten, kunnen we steeds beter voorspellen hoe het verdere verloop zal zijn en dat is de groene lijn in de grafiek. We maken gebruik van dezelfde formules, die epidemiologen hiervoor gebruiken.
Ik zal nu de 5 ijkpunten verklaren:


1) Maart 2020. De R0 voor covid-19 is vastgesteld op 2,5. Hierover is weinig discussie

2) Zomer 2020. 13% van de bevolking is inmiddels immuun. Dit percentage wordt berekend uit de verhouding van het aantal tot dan toe in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het totaal aantal opnames over de hele epidemie. Zonder maatregelen zou op dat moment de R-waarde dus met 13% moeten zijn afgenomen, maar omdat letterlijk de straten leeg bleven door het schrikbeeld uit Bergamo, aangevuld met strenge maatregelen, bleef de R-waarde tot het aanbreken van de zomer onder de 1. Vanaf juli zien we toch de aantallen weer sterk oplopen, met nog even een dip tijdens de hittegolf in augustus. In november een tweede "kameelbult" als gevolg van het seizoenseffect met duidelijk lagere luchtvochtigheid.

3) Maart 2021. 65% van de bevolking is inmiddels immuun. Ook hier hebben we het aantal ziekenhuisopnames geteld en afgezet tegen het totaal aantal. Vanaf februari 2021 is ook de Britse variant dominant geworden en door de hogere besmettelijkheid was de R0 gestegen tot 3,5. Omdat er stabilisatie van de cijfers optrad was de Reff in maart net iets boven de 1.

4) Juni 2021. Door de invloed van het seizoen met luchtvochtigheid boven de 6 g/kg daalde de R-waarde snel tot 0,75 en de ziekenhuisopnames tot rond de 5 per dag. 70% van de bevolking was inmiddels immuun. Na het openen van de disco's en nachtclubs ontstonden er op 26 juni en 3 juli superspread events waarbij ongeveer 1 miljoen inwoners besmet werd. Hierdoor ontstond extra immuniteit, maar omdat tegelijkertijd ook de Delta variant te tonele verscheen met een hogere R0, waren de effecten niet meer van elkaar te onderscheiden.

5) September 2021. De cijfers zijn tot rust gekomen en de laatste fase van de epidemie is aangebroken: de endemische fase, waarin het virus altijd wel aanwezig blijft, maar slecht voorspelbaar. 80% is inmiddels immuun en we zien dat de Reff sinds september gedaald is tot onder de 1 en langzaam verder blijft dalen. Het aantal opnames per dag klopt ook met de ontwikkelde immuniteit! Als 80% immuun is, dan zal in een stabiele situatie ook het aantal ziekenhuisopnames min of meer evenredig zijn gedaald. Dus van 250/dag op de top nu 50/dag (=20%).

Het verdere verloop is gebaseerd op de berekende immuniteit, het aantal opnames per dag en het actuele reproductiegetal R. Het voorspelde verloop kent wel een flinke onzekerheid, er zijn veel factoren die dit beïnvloeden. Wel moeten we ons realiseren dat tenminste 80% van de inwoners inmiddels buiten spel staat als het gaat om besmettingen en dus ziek worden. In het allerslechtste geval krijgen we dus in totaal nog 20% van het aantal opnames vergeleken met het aantal dat tot nu toe opgenomen is geweest. Maar door de ontwikkeling van immuniteit (wij rekenen alleen met natuurlijke immuniteit, maar u mag daar als u dat wilt ook "door vaccinatie" bij optellen) zal het veel minder zijn. In elk geval veel minder dan we mogen verwachten tijdens de jaarlijkse griepgolf, die ons komende herfst/winter weer zal gaan plagen.

Met vriendelijke groet,
Herman Steigstra
Green Team


--------------------------------------------------------

bekijk ook:
Prof. John P.A. Ioannidis talk on "COVID-19 epidemiology: risks, measures, and ending the pandemic"
https://youtu.be/B_ehqHQOBO0

Sam Brokken op tegenwind
https://www.tegenwind.tv/tegenwind-video-s?

en Carla Peeters

Marlies Dekkers in gesprek met Carla Peeters, immunoloog, oprichter en algemeen directeur van COBALA, over het vaccinatiebeleid. One-size-fits-all benadering van massavaccinatie is een doodlopende weg!
https://youtu.be/xbv7dWDLHmk