De meerderheid heeft altijd gelijk

Informatie-oorlog
De coronacrisis is met name een informatie-oorlog. Degenen met het meest geloofwaardige verhaal, het grootste podium, de grootste macht, het meeste geld of het nieuws dat de meeste clickbates oplevert domineert de publieke ruimte.


Voor elk standpunt is een wetenschappelijk artikel naar boven te toveren om er je 'tegenstander' mee om de oren te slaan. "Zie je wel? Ik heb gelijk". Sinds het begin van de crisis verschenen er meer dan 750.000 wetenschappelijke artikelen over alles wat met het coronavirus samenhangt. Wie kan nog het kaf van het koren scheiden? Wie kan deze studies naar waarde schatten? Wie kan studies natrekken op belangenverstrengeling? En wie gelooft dan deze mensen? Er is altijd wel een zogenaamde factchecker die anders beweert. Het is onmogelijk. 

Mondkapjes werken. Welles-nietes. Lockdowns werken: Welles- nietes.  Het komt doordat mensen zich niet aan de regels houden Welles- nietes. Als we niets hadden gedaan was het allemaal 10x zo erg geweest. Welles-nietes. Vaccins zijn veilig. welles- nietes. Er zijn medicijnen die werken en ingezet kunnen worden in het beginstadium van de ziekte welles-nietes

De waarheid ligt ergens in het midden, maar zolang er censuur is en niet iedereen mee mag praten is het lastig de waarheid te vinden. Het lijkt er soms op of men de waarheid niet wil vinden.

"de waarheid doet er niet toe, het gaat erom dat mensen je geloven "(Berlusconi)

Gelovigen en ongelovigen
De twee uiterste groepen zijn gemakkelijk te karakteriseren: je hebt de gelovigen en de ongelovigen.

Als gelovige haalt u uw informatie van de overheid (RIVM, OMT) en de NOS en de reguliere media. Als het goed is bent u  dubbel gevaccineerd en staat u al in de rij voor een boosterprik al is het maar om op wintersport te kunnen. Beschermd door een mondlapje, gewapend met QR code waant u zich onschendbaar U weet wel dat u nog steeds ziek kan worden, maar in ieder geval minder ziek, waardoor de kans dat u in een ziekenhuis terecht komt kleiner is. U denkt dat ongevaccineerden hoe dan ook besmettelijker zijn dan gevaccineerde mensen ook als ze geen enkele symptomen van ziekte tonen. Wordt u toch ziek dan bent u dankbaar dat u het vaccin heeft genomen. Anders was u nog zieker geweest. U bent er trots op een gelovig en goed persoon te zijn.

Als ongelovige haalt u uw informatie van de sociale media -waar  wetenschappers, experts of ervaringsdeskundigen die niet aan bod komen in de reguliere media hun visie delen,  alternatieve nieuwskanalen zoals dat van de Nieuwe wereld en bijvoorbeeld het blog van Maurice de Hond, waar heel veel wetenschappelijke achtergrondinformatie wordt gedeeld en kritische kanttekeningen worden gemaakt bij de RIVM modellen. U vertrouwt in de regel op uw eigen immuunsysteem. U heeft uit uw informatiebronnen vernomen dat  natuurlijke immuniteit een bredere en langduriger bescherming biedt dan de vaccins. Ook heeft u nog veel vragen over en bedenkingen bij deze mRNA injecties. U vertrouwt  er op dat indien u niet tot een risicogroep behoort,  de kans extreem klein is in het ziekenhuis te komen, laat staan op de IC of te overlijden. Zolang u geen ziekteverschijnselen heeft , weet u dat de kans dat u een ander ziek maakt extreem klein is. U bent er trots op een ongelovig iemand te zijn, ongevoelig voor de massa.

Op zich hoeft dit geen enkel probleem te zijn. De één gelooft,  de ander niet.

Maar er is wel degelijk een probleem en dat is dat veel van de gelovigen zo overtuigd zijn van hun gelijk dat ze de ander per se willen bekeren. Zij vinden zelfs dat de ongelovigen de vijand zijn.  Bij praatprogramma's, maar zelfs in het parlement nemen zij geen blad voor de mond.: de ongelovigen zijn de schuld. Door hun zitten we nog steeds in deze situatie. Ze houden ons gegijzeld. Ze moeten opgesloten worden, het zijn onmensen. Ze zijn een gevaar voor de volksgezondheid . Echt waar Max Pam?  Robert Pierik? Hugo de Jonge? Jan Paternotte?  Kranten plaatsen gerust opiniestukken waarin ongelovigen als kwaadaardig addergebroed worden afgeschilderd. Een columniste van de Volkskrant betichtte hen zelfs zonder gêne van naastenhaat.


Grondrechten en mensenrechten centraal
Heeft de meerderheid recht om haar dominante visie op te dringen aan een minderheid? Is het niet zo dat we daar altijd zo alert op moesten zijn? Tenminste ik heb dat altijd geleerd. Wijzen we niet met een beschuldigende vinger naar al die landen waar minderheden worden buitengesloten en mensenrechten worden geschonden? Denk aan de homo's in islamitische landen, denk aan de dissidenten uit de voormalige USSR, denk aan de Oeigoeren in China.

We zijn nu in een kafkaëske maatschappij gekomen. Mensen zijn schuldig (ziek tot het tegendeel bewezen wordt) , een gevaar voor de samenleving (besmettelijk tot het tegendeel  bewezen wordt) . Het individu sneeuwt onder in de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij en wordt slachtoffer hier van.- Zie ook de toeslagen affaire of de aardbevingen in Groningen.  De verantwoording (ik bepaal wat goed is voor mijn lichaam en kan mijn maatschappelijke verantwoording nemen) wordt bij het individu weggehaald. De overheid,  gesteund door de massa weet het beste wat goed voor je is. Als je niet conformeert dan is het je eigen schuld dat je niet mee mag doen. "Je geld of leven?"  Ik kies er voor mijn geld af te staan en moet volgens deze logica niet mekkeren. Ik had toch een keuze?

Hoe kunnen we toch onze samenleving zo inrichten dat beide groepen tot hun recht komen? Dat voor beide groepen hun mensenrechten en grondrechten geborgen zijn?  Dat beide groepen zich veilig voelen?  Nederland was altijd een uitvalsbasis in Europa voor andersdenkenden. De protestanten vonden er hun toevlucht tijden de inquisitie

Hoe moet ik nu als ongelovige me veilig voelen in deze samenleving waarin ik verketterd word? Moet ik mij bekeren? Ik wil er best voor opgesloten worden, maar eis dan wel een eerlijk proces. De heksenvervolging die het leven koste aan ontelbare vrouwen en mannen eindige uiteindelijk doordat men de heksen een eerlijker proces gingen gunnen.De marteling werd als methode bij strafrechtelijk onderzoek afgeschaft. De aanklagende partij moest bewijzen dat iemand een heks was in plaats van dat jij als heks moest aantonen dat niet te zijn. Dus bewijst u maar dat ik een gevaar ben voor de volksgezondheid.

QR maatschappij
Wellicht vindt u het prima een QR maatschappij en vindt u het ook prima om elk jaar 3 prikken te halen. Van mij mag u. Maar wat betekent de QR maatschappij voor mensen die zich niet willen laten prikken of niet meer? Wie bepaalt de voorwaarde voor het groene vinkje? En hoe lang gaan we er mee door? En vindt u het oké dat andersdenkenden niet mee mogen doen? En hoe lang gaat u daar mee door?

Wat vindt u er van dat een 82-jarige vrouw in Oostenrijk meegenomen wordt in een politiebusje omdat zij geen QR-code kon laten zien, of dat iemand in Australië op een strand een boete krijgt omdat hij geen noodzakelijke reden had daar te mogen zijn, of dat QR-loze ouders in Nederland niet mee mogen naar de zwemles van hun kinderen? Wat doet het met u dat kinderen niet mee mogen op schoolreisje?  Vindt u het normaal dat mensen hun ongevaccineerde familie of vrienden niet meer uitnodigen?

Mensen die niet meer met het OV mogen, of hun werk kunnen doen. Weet u zeker dat u gelijk heeft? Weet u zeker dat u alle informatie op de juiste waarde heeft geschat en u uw informatiebronnen kan vertrouwen? En is er wellicht nog een andere mogelijkheid zodat de ongelovigen toch mee kunnen blijven doen? Hebben we alle mogelijkheden goed doorgenomen? Of is er altijd maar 1 plan geweest? Liggen alle kaarten open op tafel? Mag iedereen meepraten? Mogen de ongelovigen ook hun verhaal doen?

En wat gaat u dan doen met al die afvalligen?  Ik schat in dat de groep ongelovigen steeds groter gaat worden. Sluit u straks de helft van de bevolking op zodat de andere helft zich veilig voelt?

Just asking


Marlies Rattink, 30 december 2021