De heksenjacht van een theoloog en filosoof

Als reactie op het opiniestuk van Govert den Hartogh dat 27 november 2021 werd gepubliceerd in NRC handelsblad

Een korte samenvatting van het opiniestuk van Govert den Hartogh. Meneer den Hartogh vindt die ongevaccineerde mensen maar vervelend. Ze willen niet even een prikje halen. Ze weigeren mee te werken aan een collectief belang. Daarom moeten ze maar voelen. Hij stelt zo waar dat als je ongevaccineerd bent je bijna zeker in het ziekenhuis komt. “Er zijn ongevaccineerden die geen beroep doen op zorg als zij besmet raken, maar dat zijn zeldzame vogels.” En : “Zij (de ongevaccineerden) hebben immers om te beginnen die schaarste (lees: tekort aan ziekenhuis bedden) veroorzaakt.


Echt waar?

Blijkbaar zitten ze op de redactie van NRC te slapen. Is er dan niemand die er een opmerking bij kan plaatsen. Zoiets van: dit is de mening van de auteur, maar klopt niet met de feiten: 98% van de mensen die geïnfecteerd raken hebben geen ziekenhuis nodig. (let wel: dat was vorig jaar in 2020 en toen was nog niemand gevaccineerd). Bron RIVM.

Den Hartogh  gaat verder: “In een vrije samenleving mag je doen wat je wilt, maar niet als dat schade of gevaar voor anderen oplevert“. Dat klopt maar door dit te koppelen aan het ongevaccineerd zijn begeeft hij zich op zeer glad ijs. Want hier beweert hij impliciet dat een ongevaccineerde schade toebrengt aan een ander en/ of een gevaar is voor anderen.

Even uitzoomen - wie zijn DE  ongevaccineerden en wie liggen er in het ziekenhuis?
De meeste mensen die zich niet laten vaccineren zijn gezonde burgers Zij zorgen goed voor hun lichaam en geest en vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. Zij kregen dan ook geen Covid19 de afgelopen 20 maanden of weten niet dat ze geïnfecteerd waren. Een groot deel van deze groep heeft al corona gehad. De natuurlijke bescherming die een infectie biedt blijkt breder te zijn dan die van een injectie (daar zijn studies naar geweest)  en dus zien zij geen noodzaak zich ook nog eens te laten vaccineren.

De mensen die een groot risico lopen in het ziekenhuis te komen zitten voornamelijk in de groep van mensen met overgewicht of andere leefstijlziektes. Het gemiddelde BMI op de IC's in Nederland is 30. Behoor je niet tot die groep en ben je jonger dan 70 jaar dan neemt de kans om met corona in het ziekenhuis te komen enorm af. (uitzonderingen bevestigen deze regel). Deze corona-risicogroep is een groep die sowieso een grote druk op de zorg uitoefent. Al jaren lopen zij ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Gelukkig hebben we een sociaal systeem en worden deze mensen gewoon geholpen. Waarom nu dan zo'n harde opstelling tegen deze groep ongevaccineerden? Waar komt die legitimiteit vandaan om deze groep te stigmatiseren. Want meneer Govert is niet de enige. Max Pam meldt in een column dat hij niet in de buurt wil komen van ongevaccineerden. Als ware het kakkerlakken. Volgens Stijn Fens, columnist bij Trouw, een groot gevaar voor zijn gezondheid en zelfs als bedreiging voor zijn leven. Eerder meldde NRC Handelsblad dat ongevaccineerden ongeletterd, laagopgeleid en allochtoon zijn. En onze minister van VWS gooit er nog een schepje bovenop: door de ongevaccineerden moeten we nu in lockdown.

Dit komt door de ongevaccineerden? Echt waar? Die 15% mensen veroorzaakt dit? Laat dit even goed tot je doordringen. Komt het niet doordat de ziekenhuizen al jaren met tekorten en een te hoge werkdruk te maken hebben? En doordat 27.000 zorgmedewerkers het afgelopen jaar iets anders zijn gaan doen? Ofwel spelen er veel meer factoren? Zijn de risicogroepen wel goed benaderd? Wat is er afgelopen 20 maanden gedaan om deze mensen weerbaarder te maken zodat de kans kleiner wordt dat zij zorg nodig hebben? Leefstijcoaches genoeg in Nederland.

Dan heb je nog zoiets als de grondwet en mensenrechten
Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam. Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

En de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook al zo'n gedrocht. Het zijn 29 artikelen, De eerste 3 benoemen volstaat hier wel. Lees onderaan dit stuk over artikel 30. Het spreekt boekdelen.

Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2 - Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Broederschap Govert den Hartogh: gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf. Hieruit volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid. Ik ben maar een gewone burger maar ik interpreteer deze woorden als dat je aardig bent voor elkaar, elkaar niet uitscheldt en in zijn waarde laat. Het betekent volgens mij niet dat je zelf moet opofferen voor een ander. Maar ook niet om druk op iemand anders uit te oefenen om zo te moeten zijn en handelen als jij dat graag ziet.

Meneer Govert den Hartogh u laat in een opiniestuk zien dat u de eerste 3 artikelen van de rechten van de mens en artikel 1 en 11 van onze grondwet niet serieus neemt.
U zegt : u moet een vaccin nemen, anders mag u niet mee doen. Dit betekent hetzelfde als u moet uw lichamelijke integriteit opgeven anders sluiten we u buiten de samenleving.

Op welke grond meneer de rechter? Ik dacht onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen was. Maar nee ik ben schuldig (lees een gevaar) zonder dat u kan aantonen dat ik dat daadwerkelijk ben. Ik ben schuldig omdat ik in de media al als schuldige ben aangewezen. Dit begint te lijken op een soort heksenvervolging. U bent een heks, bewijs maar dat u dat niet bent.

Ik had altijd begrepen dat deze rechten de basis zijn van een vrije democratische rechtstaat. Zou u hier op in willen gaan? Heb ik het niet goed begrepen?

Graag uw reactie en wellicht kan u een open gesprek aangaan met Dr Erwin Kompanje. Bijvoorbeeld bij Op1 of Jinek?

En aan NRC handelsblad wilt u alstublieft aandacht besteden hier aan? Het kan niet de bedoeling zijn dat ongevaccineerden straks worden doodgeslagen doordat u de boel met uw berichtgeving op scherp zet.

27 november 2021, Marlies Rattink
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen:

Artikel 30
- Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

https://mensenrechten.nl/en/node/2350

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel NRC 2G of een lockdown voor ongevaccineerden is niet te veel gevraagd
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/24/2g-of-een-lockdown-voor-ongevaccineerden-is-niet-te-veel-gevraagd-a4066706
Govert A. den Hartogh is a Dutch moral, legal and political philosopher. He studied theology in Kampen and philosophy in Leiden and Oxford. He received his PhD in philosophy in 1985 from the University of Amsterdam.