Consequentie

Wat is een consequentie eigenlijk? Er wordt makkelijk over gepraat: als je je niet laat vaccineren dan moet je de consequentie wel aanvaarden. In dit geval betekent het dat je niet meer volwaardig en vanzelfsprekend mee mag doen aan het sociaal en cultureel leven.

Een consequentie is een logisch vanzelfsprekend gevolg. Bijvoorbeeld als ik in het water spring dan word ik nat.  Een consequentie kan echter ook een regel zijn, door anderen bedacht om iets te voorkomen, of juist te bevorderen. Bijvoorbeeld: als je in het water springt, en je kan niet zwemmen en we moeten je komen redden dan krijg je een boete.

Simpel gesteld: als je A doet dan is het gevolg B. Wij bepalen met elkaar in wetboeken wat de regels zijn en wat dus de gevolgen van je gedrag zijn. Echter het gevolg moet wel proportioneel zijn. Voorbeeld: als je in het water springt en we moeten je komen redden dan sluiten we je voor 5 jaar op. Dat zullen de meeste mensen een onredelijk gevolg vinden. Wij gaan prat op onze rechtstaat. Bij ons word je als je drugs hebt gesmokkeld niet opgehangen, bij ons mag je als vrouw zelfs zomaar zonder begeleiding over straat gaan zonder dat daar, voor vrouwen in sommige landen een logische consequentie, een straf op staat. Gelukkig maar!

Waarom nu dan wel? Waarom deze heftige consequentie? Is het werkelijk zo dat we daarmee de pandemie - die overigens al ver op haar einde is, we zitten in de staart- versneld kunnen eindigen? Als dat het doel is, dan zouden gevaccineerden die positief testen ook geen toegang mogen hebben. Ofwel we zouden iedereen moeten blijven testen. Alleen al om het simpele feit dat je als gevaccineerde besmet kan zijn en het virus nog steeds kan overdragen. Het is niet per se zo dat een gevaccineerde minder besmettelijk is dan een ongevaccineerde. Dat zal erg afhangen van de leeftijd, conditie en blootstelling aan een virale lading. Er zijn deskundigen die zeggen dat een 90% vaccinatiegraad nodig is. Er zijn ook tig deskundigen die dit weerspreken en vertellen dat het virus te snel muteert en dat wat we nu als vaccin ingespoten krijgen gebaseerd is op een stukje spike-eiwit dat al lang niet meer rondwaart. Je bouwt dus antistoffen op tegen iets dat er niet meer is. Zie Israël. Daar moeten mensen al een derde of vierde prik.

Ik ga verder op het voorbeeld van het zwemmen. Als ik in het water spring en ik kan niet zwemmen dan loop ik een groter risico te verdrinken dan iemand die goed kan zwemmen. Hoe beter de persoon kan zwemmen hoe lager het risico op verdrinking, hoe kleiner de kans is dat hij gered moet worden. Je kan nog steeds de regel handhaven dat niemand in het water mag springen op straffe van een boete. Dat is makkelijker voor de handhaving en iedereen is gelijk. Maar daarmee ontneem je de mensen hun zwempartijtjes. Niemand mag meer zwemmen omdat er een kans is dat er een aantal mensen verdrinken en we geen capaciteit hebben ze te redden.

Je zou dan ook bijvoorbeeld de volgende regels kunnen opstellen: We waarschuwen mensen voor het gevaar van het water als je niet kan zwemmen. En we geven mensen gratis zwemles. We zorgen dat de zwembaden minder onveilig zijn. Ofwel we leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Dit is zoals een vrije democratische samenleving hoort te zijn. Je verbiedt niet, maar informeert en helpt.

Het is ondertussen erg duidelijk welke groep mensen de niet-zwemmers zijn en welke goed kunnen zwemmen. Gelukkig kunnen de meeste redelijk tot goed zwemmen en loopt slechts 2% een risico uit het water gehaald te moeten worden. We hebben zwemvesten uitgedeeld aan de meeste mensen. Helaas lopen sommige langzaam leeg, maar toch blijven de meeste mensen aardig drijven. De maatschappij kan dus open. Er zullen altijd nog mensen verdrinken, helaas. Dat is niet te voorkomen, maar door meer mensen te leren zwemmen en de niet-zwemmers extra bescherming te geven met behulp van een zwemvest of drijfkurk komen we een heel eind. Ook als we zorgen dat in zwembaden het water minder diep is, zullen minder mensen verdrinken. Daarnaast zijn er andere landen die haast geen zwemvesten hebben. Waarom dan deze uitdelen aan onze goede zwemmers?

Er zijn nog meer scenario's te bedenken. Scenario's, die niet zo'n inbreuk maken op het leven van mensen. Waarom alleen inzetten op deze zwemvesten ,die ook nog eens langzaam leeg blijken te lopen? Ik vind dat niet logisch. Laten we ons breder oriënteren. Dat is menselijker en splijt de samenleving niet.

Dus wat vind jij? Is de consequentie die nu aan de ongevaccineerden wordt opgelegd en veel mensen buiten het normale leven sluit een eerlijke? Is deze proportioneel? Zo ja kan je dit beargumenteren? We moeten deze discussie voeren met elkaar. We mogen deze discussie voeren met elkaar... of mag dat niet?

Marlies Rattink 15 september 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen die ik als ongevaccineerde (goede zwemmer) heb:

1. Hoe effectief is dit vaccin tegen de nu heersende deltavariant? En hoe effectief tegen nog onbekende komende varianten?
2. Is er een kans op ADE als ik deze winter in aanraking kom met een ander coronavirus? Zo ja, hoe groot is deze kans?

3. Is het mogelijk te kiezen voor een natuurlijke infectie? Ik begreep dat je daarmee breder en langduriger beschermd bent. ook tegen toekomstige varianten. Klopt dit? Zo ja, waarom mag ik niet kiezen voor deze weg?

4. Waarom zorgt de overheid er niet voor dat alle binnenklimaten verbeteren? Zodat de kans op infecties die uitlopen tot ziektes veel kleiner wordt. Zie deltaplan ventilatie Maurice de Hond (juni 2020!!).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How significant is it that the two top FDA officials responsible for vaccine research resigned last week and this week signed a letter in The Lancet that strongly warns against vaccine boosters? This is a remarkable sign that the project of government-managed virus mitigation is in the final stages before falling apart.
https://brownstone.org/articles/the-meaning-of-the-fda-resignations/

Door het coronatoegangsbewijs mogen straks miljoenen mensen niet meer meedoen, zo betoogt . Maar dat gebeurt op basis van opportunisme en niet op basis van de wet.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/30/ongevaccineerd-is-niet-per-se-onveiliger-dan-gevaccineerd-a4056517

”Ze had nog kunnen leven” beweert huisarts bij Nieuwsuur over ongevaccineerde..Ai mensen bekijk deze aflevering. nieuwsuur klopt dit? .
https://www.blckbx.tv/videos/nieuwsuur

Mooie portretten van mensen die hun nek boven het maaiveld uit staken deze cirisis. Menselijk en goed onderbouwd.
https://www.tegenwind.tv/

De gevreesde coronapiek na de introweek in Nijmegen is uitgebleven. De introductie van studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft niet geleid tot een forse toename van het aantal besmettingen, zo blijkt uit cijfers van de GGD.
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/geen-coronapiek-in-nijmegen-na-tienduizend-feestende-studenten-tijdens-introductieweek~a8944327/?