Oproep tot directe afschaffing mondkapjesplicht - open het debat

Verplichting gebruik van mondkapjes per direct opheffen -wie heeft goede argumenten om het niet te doen? Ik nodig u uit tot een serieus open en eerlijk debat.

Noot vooraf: Voor de leesbaarheid van dit artikel gebruik ik het woord mondkapjes. Dit is in het Nederlands de spreektaal geworden, maar het moge  duidelijk zijn dat het hier om mondneusmaskers of gezichtsmaskers gaat  (Engels : facemasks, Duits:   masken) .

Samenvatting
De mondkapjes zijn ingevoerd vanwege een gedragsbeïnvloeding en lijken niet te werken tegen de verspreiding van het virus. De mondkapjesplicht heeft volgens het RIVM en OMT geen wetenschappelijke basis. Veel burgers zijn dit vergeten of hebben hier geen herinnering aan en beschuldigen de niet kapjesdragende mensen dat ze een gevaar zijn voor hen, voor anderen of asociaal zijn en zelfs dat ze de dood van hun oma op hun geweten hebben. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en waarom gaan we hier mee door?

De kans om het coronavirus op te lopen, besmet te raken of ziek te worden doordat u in een winkel of op straat langs iemand loopt en door iemand wordt aangeniest, aangehoest of bespuugd is verwaarloosbaar klein. Volgens Jaap van Dissel moeten 200.000 mensen een week lang een kapje dragen om 1 besmetting te voorkomen [1]. Ook in het geval van overdracht via aerosolen hebben de mondkapjes geen noemenswaardige bijdrage aan de vermindering van de verspreiding van dit virus. Het argument 'baat het niet dan schaadt het niet', gaat helaas niet op. Het schaadt wel degelijk en lijkt juist niet te baten. Door onjuist gebruik, kunnen de mondkapjes zelfs bijdragen aan de verspreiding van het virus en veroorzaken zij vervelende infecties. Dit komt de volksgezondheid niet ten goede. Ook ondervinden veel mensen last van de het dragen van mondkapjes, waardoor hun levenswelzijn sterk afneemt. Beter is het daarom terug te gaan naar een al dan niet dringend advies en de keuze aan de mensen zelf over te laten.

Tenzij er kan worden aangetoond dat het dragen van mondkapjes significant bijdraagt aan de aanpak van deze epidemie, en de volksgezondheid geen schade doet, pleit ik voor directe afschaffing van deze verplichting.

Pleidooi voor afschaffing van de verplichting
Sinds 1 december 2020 geldt in Nederland een verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje in de openbare ruimtes en in winkels. Eerder gold deze verplichting al in het openbaar vervoer. Eerst alleen nog in voertuigen, later ook op stations en perrons. Geldt voor de winkels en openbare ruimtes nog de mogelijkheid je te beroepen op een uitzonderingspositie, in het openbaar vervoer is reizen onmogelijk zonder. Controle er op is streng.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt echter nergens dat deze verplichting heeft bijgedragen tot voorkoming van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of overlijdens. Kijken we naar de curves  van de andere Europese landen, waar ze op verschillende tijden in de pandemie al dan niet verplicht werden gesteld, zelfs in de buitenruimtes, dan kunnen we onmogelijk opmaken wanneer de invoeringsverplichting is ingegaan. Je zou een duidelijke significante daling moeten zien in de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en/of sterfgevallen. Niets van dit alles, -het is niet te zien. Sterker nog, in ons land stijgen de cijfers zelfs, vlak na de  invoering. Dit wijst natuurlijk niet per se op een causaal verband, maar opmerkelijk is het wel. Het pleit er in ieder geval niet voor dat ze werken voor het doel waar ze voor worden ingezet.

Ten tijde van invoering werd er echter duidelijk gezegd dat ze niet vanwege een medische reden zijn ingevoerd -namelijk ter voorkoming van besmetting – maar omwille van gedragsbeïnvloeding [2]. Toch is een groot deel van de mensen gaan geloven dat ze helpen tegen de verspreiding van het virus en dat ze door er één te dragen een andere persoon helpen.

Er zijn dit jaar evenveel artikelen verschenen die pleiten voor het gebruik van mondkapjes als er tegen. Echter voor de coronapandemie begon, was er wel aardige consensus over het gebruik van maskers in de wetenschappelijke wereld en leerden verpleegkundigen, verzorgenden en artsen dat een masker met een bepaald filter ofwel een zogenaamd medisch masker, henzelf deels beschermt tegen virale overdracht van een zieke patiënt. Chirurgen die moeten opereren dragen zo'n masker om te voorkomen dat druppels in de wond van de patiënt vallen. Als een chirurg ziek is, bijvoorbeeld verkouden, dan mag hij niet opereren. Zie de artikelen van Carla Peeters en het interview met Jan Bonte bij de BPOC2020. Waarom zou het nu opeens anders zijn? En u ziet toch ook wel het verschil tussen een situatie in een ziekenhuis, waar mensen werken met ernstige zieke mensen en het even in de buurt staan bij iemand in een winkel?  [3].

Het is nu april 2021. De mondkapjes werden voor 3 maanden ingevoerd en zouden zo is mij door verschillende politieke partijen per e-mail meegedeeld, zo snel mogelijk weer worden afgeschaft. Op 1 maart 2021 werd de verplichting echter stilzwijgend verlengd. Mij is niet duidelijk waarop deze verlenging is gebaseerd.
Er is niet een uitgebreide analyse aan vooraf gegaan, er is niet gekeken of de invoering wel effect heeft gehad en er is geen onderzoek gedaan naar de nevenschade van het gebruik, zowel medisch als psychisch. Onlangs verscheen  een rapport van de ECDC [4], waarin wordt gesteld dat indien deze mondkapjes niet goed worden gebruikt, ze zelfs kunnen zorgen voor meer infecties. U leest het goed. Ze kunnen dus de volksgezondheid verslechteren. Dat onjuiste gebruik ziet er als volgt uit: kapje onder je kin laten hangen, in je broekzak frummelen, in je jaszak stoppen, met je handen aankomen, niet elke 2 uur een nieuwe opzetten en het belangrijkste het kapje vaker dan 1 keer gebruiken (tenzij je het tussendoor was op 60 graden Celsius. Onjuist gebruik kan leiden tot schimmelinfecties en bacteriële longinfecties

Ik begrijp niet waarom hier niet is op gereageerd door onze volksvertegenwoordiging. Onheus gebruik is inherent aan de gebruiker, de burger op straat. Daar hoef ik geen betoog over te houden, dat kan iedereen zelf waarnemen. Ik mis de onderbouwing tot voortzetting van de plicht en zal de volksvertegenwoordiging vragen hier uitleg over te geven en me beroepen op de WOB. Het gaat hier namelijk ook nog om een maatregel die tegen de rechten van de mens ingaat.


Hoe kan u besmet raken met het coronavirus als u in een winkel of op straat langs een andere persoon loopt op bijvoorbeeld 80 cm afstand?

Als het virus via grote druppels gaat
Het virus zit in grote druppels. De druppel gaat van persoon A naar persoon B. Dus het mondkapje houdt deze druppel tegen. In principe zou dit kunnen. Maar dan moet de persoon, echt hardop niezen, hoesten of schreeuwen. Deze druppels landen in de regel niet in uw gezicht. Of wel? Kan u in uw leven herinneren aangeniest of aangehoest te zijn geweest door vreemden? Op straat? In een winkel? Zittend op een terrasje? De druppel volgt een zogenaamde parabool. In de regel vallen grote druppels gemiddeld op 60 cm op de grond van de persoon die ze uitstoot. Vandaar de richtlijn van de WHO om 1 m afstand te houden. Jaap van Dissel maakte er 1,5 m van onder het mom van better safe than sorry. Deze maat is echter voor veel mensen een nogal rigide afstand geworden.

Maar dan gaan we verder. Stel dat het wel gebeurt en u wordt aangeniest door iemand en de druppels komen toch op uw gezicht? En dan? Dan veegt u ze er met uw handen af. Wellicht komt er toch een druppel in uw mond. Of u steekt iets later uw hand in uw mond of wrijft in uw ogen. Bent u dan besmet? De persoon die u heeft aangeniest moet dan op dat moment besmettelijk zijn. Wat is de kans? Volgens het RIVM zouden er ongeveer 150.000 mensen in Nederland besmettelijk zijn (corona dashboard RIVM 4 april 2021)**.  Dat is 1 persoon op elke 115 inwoners. Wat is de kans dat  u zo'n persoon tegenkomt? En wat is de kans dat uitgerekend deze persoon u ook nog weet te bedruppelen? Mensen die echt ziek zijn, lopen tenslotte niet op straat.

Maar goed stel dat deze persoon wel besmettelijk was. Wat dan? Wordt u dan ziek? Het speeksel met virus moet eerst nog door uw maag-darm kanaal en is daarmee nog niet in uw longen. Daarnaast moet u echt een flinke lading (virale lading) virus binnenkrijgen om ziek te kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de App die Hugo de Jonge lanceerde: 15 minuten binnen 1,5 m van een besmet (lees positief getest) iemand. Bent u dat als u langs iemand heen loopt in een winkel of op straat?  Conclusie de kans dat u door iemand besmet raakt met het coronavirus op straat of in een winkel is verwaarloosbaar klein. De kans dat u besmet raakt en ziek wordt, is nog kleiner.

Tot zover de grote druppels. Meer is er volgens mij niet over te beredeneren of te zeggen.

Als het virus via aerosolen gaat.
De virusdeeltjes zitten of hangen aan zeer kleine druppeltjes. Deze kleine druppeltjes gaan dwars door zo'n kapje heen. U ademt ze de hele dag door in en uit. In slecht geventileerde ruimtes blijven ze hangen -denk aan rook in een huiskamer of kroeg, rookdeeltjes zijn echter groter dan aerosolen- in de buitenlucht verwaaien ze echter en lossen ze op door de zon en uv-straling. Je kunt een mondkapje vergelijken met een hor maken van kippengaas om muggen buiten te houden.

De conclusie is dan ook: ook in het geval van overdracht via aerosolen hebben mondkapjes geen noemenswaardige bijdrage aan de vermindering van de verspreiding van dit virus.
 
Baat het niet dan schaadt het niet.
Dit wordt ook veel gebruikt als argument en ook vinden veel mensen het een kleine moeite. Dat laatste kan. Maar het eerste geval gaat niet op. Veel mensen geven namelijk wel degelijk aan dat het hun schaadt. Ze raken gestrest, hebben het benauwd, krijgen hoofdpijn, worden simpelweg ongelukkig omdat ze menselijke gezichten om zich heen missen. Het schaadt wel degelijk. Misschien bij u niet. Dat kan. Maar bij mij persoonlijk wel. Waarom dus niet zeggen: het baat niet, het schaadt wel? Zie ook de website van Ademvrij.nu met tal van artikelen over mondkapjes [5].

Door de maskers houden mensen zich beter aan de afstandsregel.
Dit argument wordt soms ook gebruikt. Maar dit is in Amsterdam en Rotterdam uitgeprobeerd en de conclusie was dat het geen effect had [6].
Het lijkt eerder het tegenovergestelde. En dit is anekdotisch, maar wellicht herkent u het beeld: twee mensen met kapjes op staan op ongeveer 1 meter van elkaar gezellig te kletsen in de supermarkt. Ze wanen zich veilig achter hun kapje. Schijnveiligheid noemde Jaap van Dissel dit en Hugo de Jonge heeft dat maanden ook gezegd. Het vreemde is dat op 1 december 2020 de verplichting wordt ingesteld vanwege gedragsbeïnvloeding, terwijl men zelf tot de conclusie was gekomen dat er geen effect is.

Eindbetoog en oproep
Waarom hier mee doorgaan? Waarom wordt niet overgegaan van een verplichting naar een advies?. U draagt het als u dat wil, omdat u denkt dat het u zelf kan beschermen, net als in Zweden. Dan kunnen de mensen die er erg last van hebben weer vrij ademen. Hierdoor neemt hun levensvreugde toe. Dat is heel veel waard.

Ik daag u uit: kom maar op met goede argumenten om hiermee door te gaan. Dan vat ik ze samen en kunnen we een discussie, een debat hierover voeren. Toon aan dat als we de verplichting afschaffen dit een gevaar voor de volksgezondheid gaat opleveren, met goed onderbouwde cijfers.

N.B. In de VS heeft een flink aantal staten de plicht de afgelopen maanden opgeheven. Tot nu toe is er geen aanwijzing dat dit tot meer zieken of overlijdens heeft geleid. Er blijkt simpelweg geen relatie te zijn tussen mondkapjesplicht en besmettingen of ziektegevallen.

Aan u ook de vraag als lezer. Draagt u een kapje omdat u bang bent voor het virus of om anderen te besmetten? Of draagt u het omdat het verplicht is en de sociale druk groot is?

Marlies Rattink, Nirgendwo 4 april 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**opmerking over de besmettelijken. Deze worden door het RIVM geschat n.a.v. het aantal positief getesten mensen in Nederland. Positief getest wil echter niet zeggen dat de persoon ook besmettelijk is. Het woord besmettelijken is in dit geval niet juist, beter is te spreken van positief getesten.


1. Jaap van Dissel ; " 200.000 personen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN en dan zeg ik MISSCHIEN 1 besmetting te voorkomen "
https://youtu.be/VfegqTeepyI

2. Mondkapjes worden ingezet vanwege gedragsbeïnvloeding.
https://youtu.be/TlYl6Hqhk8Q

3. Carla Peeters. Zij is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was werkzaam als bestuurder in een aantal zorgorganisaties. Ze scheef onder andere een aantal goed onderbouwde artikelen over mondkapjes, gepubliceerd in de HP de Tijd.
https://www.hpdetijd.nl/2020-11-17/weg-met-de-verplichte-mondkapjes/

Carla Peeters in gesprek met Flavio Pasquino van BlckbxTV. Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn!
https://youtu.be/jJr6-qzE920

Fragment Jan Bonte BPOCD2020 Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie
https://youtu.be/ebN5nMADMrg
Het hele interview is te vinden op de website https://bpoc2020.nl/

4. Onderzoek ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

https://ademvrij.nu/het-rivm-van-de-eu-waarschuwt-meermalig-gebruik-van-mondkapje-vergroot-kans-op-besmettingen

Daarbij stelt het ECDC opmerkelijk genoeg dat er “geen bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker respiratoire of andere ziektes verergert”, hoewel wel wordt erkend dat mensen die gezichtsmaskers dragen “gevoelens van angst kunnen ervaren en moeilijkheden kunnen ondervinden bij het ademhalen”. Ook wordt erkend dat er veel indicaties zijn dat er huidproblemen kunnen ontstaan, dat “nauwsluitende” gezichtsmaskers kunnen leiden tot “hoofdpijnen”, en dat gezichtsmaskers “communicatie kunnen hinderen”.

5. Ademvrij.nu Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM) ,opgericht door journalist Karel Beckman

Onlangs toonde hij aan dat Van Dissel een ondeugdelijke grafiek liet zien in de Tweede Kamer. Na contact met het RIVM werd dit niet ontkend, maar schreef Dr. Berends van het RIVM in zijn antwoord dat het weinig uitmaakt welke versie van de grafiek wordt gebruikt. “Er zitten overigens geen grote verschillen in het effect tussen beide versies. De meest recente versie lijkt een iets ruimer betrouwbaarheidsinterval te hebben. Je kunt niet spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes in de publieke ruimte, beide versies hebben een grote en overlappende standaardafwijking rond de 0%,” schrijft Berends.
Met andere woorden, het RIVM ziet géén positief effect van mondkapjes. Dit betekent dat de mondkapjesplicht volgens RIVM en OMT geen wetenschappelijke basis heeft.

https://ademvrij.nu/jaap-van-dissel-misleidt-tweede-kamer-over-mondkapjes

6. proef met mondkapjes in Amsterdam en Rotterdam

Het experiment eindigt volgens planning, laten beide gemeentes weten. "Het gaat niet om het dragen van mondkapjes, maar om de 1,5 meter", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. "Als het minder druk is, regelt het zich vanzelf. We wachten nu op de evaluatie om te zien of het mensen heeft geholpen om op drukke plekken 1,5 meter afstand te houden."

https://nos.nl/artikel/2345715-amsterdam-en-rotterdam-stoppen-met-mondkapjesplicht.html

https://www.nu.nl/coronavirus/6076776/mondkapjesplicht-in-rotterdam-en-amsterdam-had-geen-effect-op-gedrag.html

7. https://ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
5 april 2021 actuele situatie VS inzake maskerplicht. In 30 staten is het nog verplicht. 
https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2020/states-mask-mandates-coronavirus.html

Vergeet niet te kijken op de website. Mooi overzicht https://mondkapjeseffecten.nl/