Ongevaccineerd zijn is niet per definitie de reden dat mensen in het ziekenhuis terecht komen

En daar zijn ze de krantenkoppen, de uitspraken in praatprogramma's. Daar zijn de mensen die de schuld afschuiven en de boel op scherp zetten. Er wordt gesteld dat doordat mensen zich niet laten vaccineren er een enorme druk op de zorg ontstaat. Als iedereen zich zou laten vaccineren -het OMT wil graag 95%, Gommers liefst 100% , dan zullen er veel minder mensen in het ziekenhuis komen. Het is onze morele plicht ons te laten vaccineren. Je niet laten vaccineren is asociaal, je hebt geen recht op zorg, je bezet een ziekenhuisbed dat eigenlijk voor iemand anders is bedoeld. Zo maar wat uitspraken. De meest verschrikkelijke die ik heb gelezen durf ik hier niet te noemen.  Een aantal mensen kan zich vanwege zijn of haar  fysieke gezondheid niet laten vaccineren, een aantal mensen werkt liever aan zijn of haar natuurlijke immuniteit. Deze tweede groep beroept zich op wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat een doorgemaakte infectie langdurige en een brede bescherming biedt tegen dit virus, maar ook tegen varianten. Deze bescherming is beter dan die van de injectie. Daarnaast is de werking veel langer (een doorgemaakte infectie met SARS gaf na 17 jaar nog bescherming!), terwijl die van de vaccins na 6 maanden af lijkt te nemen. Deze mensen kiezen dus voor een ander soort bescherming en dragen zo bij aan groepsimmuniteit. Waarom zouden zij deze keuze niet mogen maken?

Door de schuld te leggen bij de ongevaccineerden wordt er aan een paar essentiële zaken voorbij gegaan en worden we afgeleid van waar het werkelijk om gaat.

1. Een ongevaccineerde wordt niet per se zieker dan een gevaccineerde na een infectie. Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd, gestel, leefstijl etc van de persoon in kwestie. Je kan van het vaccin alleen op individueel niveau stellen dat als deze persoon geen vaccin neemt, de kans aanwezig is dat deze persoon zieker wordt dan als hij wel een vaccin genomen had. Behoort deze persoon echter tot de gelukkige groep mensen die niets tot amper iets merkt van een infectie (60-80%) dan  zal een vaccin nemen de druk op de ziekenhuizen niet verlagen. Niet ziek is niet ziek, met of zonder vaccin.

2. 98% van de mensen komt niet in een ziekenhuis als ze geïnfecteerd raakt. Dit zegt het RIVM en dit percentage is bepaald n.a.v. de cijfers van de eerste golf toen er nog amper immuniteit was. Nu zijn zoveel mensen al in aanraking geweest met het virus dat dit aandeel nog kleiner zal zijn. Volgens Sanguin had zelfs 95% van de bloeddonoren al antistoffen.

3. De meeste mensen die wel in het ziekenhuis komen hebben onderliggende problemen.  Zij worden op enig moment besmet. Op dat moment bepaalt de reactie van hun immuunsysteem of er iets van een ziektebeeld ontwikkelt. Wie zijn deze mensen? Wat is er met hun aan de hand dat ze zo ziek worden van dit virus dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is en dat ze zelfs op de IC terecht komen? Wat is er gedaan afgelopen 1,5 jaar om te voorkomen dat deze kwetsbare groep beter beschermd wordt? Heeft men bijvoorbeeld gezorgd dat deze mensen extra vitamines kregen, zoals vitamine D? Volgens  een grote meta-analyse heeft vitamine D een groot effect op vermindering van de ziekte Covid19. Duidelijk is dat mensen met fors overgewicht ook de mensen zijn die op de IC' s liggen. Wat heeft de overheid er aan gedaan afgelopen 1,5 jaar om te zorgen dat mensen meer afvallen en niet aankomen?  Met een gezonde leefstijl verbeter je je afweersysteem. Dat laatste geldt voor iedereen, ook als je geen overgewicht hebt. Gezonder leven kan je afweer al binnen een paar weken sterker maken.

FEIT: Zo'n 78% van de coronapatiënten op de IC heeft overgewicht (BMI van 25 of meer). Dit is hoger dan in de normale bevolking. Hier heeft 50% van de volwassenen overgewicht. 34% van de coronapatiënten op de IC heeft zelfs ernstig overgewicht (BMI van 30 of meer).

4. Gevaccineerden kunnen ook nog besmet raken en ziek worden. Hetzelfde principe kan je stellen als in punt 1. Zo zal een 70 jaar oude man met overgewicht die gevaccineerd is na een infectie meer kans hebben ziek te worden en daarmee een hogere virale lading ontwikkelen dan iemand met een normaal gewicht van 30 jaar, die niet gevaccineerd is. De besmette gevaccineerde 70-er zal dus meer anderen kunnen besmetten.

Door net te doen of alle problemen opgelost zouden zijn als ongevaccineerden maar gevaccineerd zouden worden pak je het onderliggende probleem niet aan: hoe hebben we onze ziekenzorg en gezondheidszorg ingericht?. In 2018 meldt meneer Gommers al dat er tekorten zijn op de IC. In januari 2020 vlak voor de crisis uitbrak gaven veel ziekenhuizen aan dat ze op code rood zaten. Hoe kan het dan dat er niets maar dan ook niets gedaan is aan verbetering of uitbreiding van de zorg dan wel in te zetten op preventie?. Hoe kunnen we onze bevolking gezonder krijgen? Hoe kunnen we mensen er op wijzen dat ze zelf iets kunnen doen om weerbaarder te zijn?

Ik hoop dat als mensen dit stuk lezen ze iets genuanceerder kunnen denken over wat er hier nu speelt. Het is niet zo zwart-wit en het probleem is veel groter dan een simpel lineair probleem zoals ons dat wordt voorgeschoteld. Iedereen vaccineren en we kunnen weer verder. Jona Walk gaf pas in een opiniestuk in de Volkskrant een aanzet tot dit debat. Ook raad ik mensen aan het boek pandemische chaos te lezen. Hierin geeft een aantal wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun visie op de pandemie. Zij kwamen amper tot niet aan het woord in de reguliere media, maar hebben best wat te zeggen.

Aan een ieder vraag ik elkaars keuze te respecteren. Respect voor 'andersdenkenden' die om heel veel verschillenden redenen hun keuzes maken. Bedenk dat als je iemand anders een andersdenkende noemt, je dat per definitie zelf ook bent voor de ander. De ander zal je vaak niet kunnen overtuigen en dat hoeft ook niet.  Laat de ander in zijn waarde ook al is in deze in jouw ogen nog zo fout.

Speciaal aan de media vraag ik terughoudend te zijn. Het stigmatiseren en framen van een groep mensen heeft nog nooit goed uitgepakt in de geschiedenis. Doe hier niet aan mee. Zoek naar nuancering en verbinding en zoek naar de waarheid. Controleer je bronnen, stel de juiste vragen.

Laten we zorgen dat de samenleving niet verder splijt. We hebben nog veel werk te doen samen

Marlies Rattink, 22 oktober 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen die beantwoord moeten worden:

1.Wanneer, waarom en door wie is de beslissing genomen de hele bevolking te vaccineren in plaats van alleen de kwetsbare groepen? Hoe is men tot het percentage gekomen van de hoogte van de vaccinatiegraad?

2. Waarom wordt natuurlijke immuniteit buiten spel gezet? Zou het niet beter zijn om zoveel mogelijk hierop in te zetten? Immers de bescherming is langduriger en breder dan met een vaccin en deze groep zal geen vaccinschade krijgen zowel niet op de korte termijn (zie Lareb, Vaers) als op de lange termijn

3. Wat is het risico per leeftijdsgroep / lichamelijke gesteldheid om ernstige Covid te krijgen en zorg nodig te hebben ?

4. Wat is het aandeel van asymptomatische mensen aan de verspreiding van dit virus nu? Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden? En hoe is dat bepaald? En wat is de bijdrage van asymptomatische mensen aan het ziek maken van andere mensen? Immers asymptomatische mensen hebben weinig virale lading. En wederom hoe is dat bepaald? Wat heeft het voor zin om deze mensen te testen op het virus? Wat draagt dit bij?

5. Wie liggen er in de ziekenhuizen met Covid? wat is de oorzaak van hun opnames en wat wordt er aan gedaan dit te voorkomen? Waarom wordt er alleen ingezet op een vaccin en niet gekeken naar mogelijkheden voor zorg in de eerste lijn ,zodat zoveel mogelijk ziekenhuisopnames voorkomen worden.?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jona Walk
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-het-hebben-over-de-keuzekwesties-die-sudderen-onder-de-coronacrisis~b762eb5c/


Overgewicht en corona

https://www.hartstichting.nl/nieuws/is-coronavirus-reden-tot-zorg-voor-hartpatienten/risicofactoren-en-coronavirus/overgewicht-en-corona

Natuurlijke infectie vs vaccinatie
Immunoloog Steve Templeton legt uit hoe een doorgemaakte infectie zorgt voor langdurige bescherming. "Immunity that develops after infection is broader, generally more durable, and more specific to lung reinfection." Dit wordt onderschreven door Martin Kulldorff: (Martin Kulldorff, PhD, is a professor of medicine at Harvard Medical School and a biostatistician and epidemiologist in the Division of Pharmacoepidemiology).
https://brownstone.org/articles/the-politicization-of-immunology/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitamine D
' Het sterftecijfer van Covid 19 correleert omgekeerd met de vitaminen D3 status, en theoretisch zou een sterftecijfer van bijna nul kunnen worden bereikt bij 50ng/ml 25(OH) D3.Resultaten van een systematische review en meta-analyse'.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even een kijkje in het oude normaal

Dagelijks worden in Nederland gemiddeld 700 opgenomen in het ziekenhuis voor hart-en vaatziekten. Volgens een groot onderzoek in de Lancet is dit voor 70% te wijten aan ongezond eten. Meer dan 100 mensen sterven hier dagelijks aan in Nederland.Ongezond eten zorgt voor 20 procent van de sterfgevallen. Bij hart- en vaatziekten is dit maar liefst 70 procent.

In 2018 jaar werden 255.000 Nederlanders met hart- en vaatproblemen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 152.000 mannen en 103.000 vrouwen. Lezen we het goed? 700 mensen per dag. Hiervan sterven er gemiddeld 100 per dag.

Over druk op de zorg gesproken.
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/ongezonde-voeding-oorzaak-van-1-op-5-doden/

https://www.thelancet.com/gbd

2018: gezonder eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/gezonder-eten-stijgt-meer-in-prijs-dan-ongezonder-eten

2019: Vitamine D en calcium niet meer vergoed door zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2019 worden vitamine D, calcium en combinaties van vitamine D en calcium niet langer vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraar.
https://www.ivg-info.nl/nieuws/vitamine-d-en-calcium-niet-meer-vergoed-door-zorgverzekering/

Jongeren en alcohol
ln totaal zijn in 2019 1.400 jongeren onder de 18 jaar en in totaal 2.900 onder de 25 jaar voor een alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Het aantal alcoholvergiftigingen per 100.000 inwoners is het hoogst bij jongeren onder de 18 jaar (met 115 SEH-bezoeken per 100.000). Dit geldt vooral voor jongens; 123 per 100.000. Van de jongeren onder de 18 jaar die behandeld zijn op de SEH is 61 procent daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis.
https://www.nji.nl/cijfers/comazuipen

Personeelstekort in de zorg
Personeelstekort In de IC is een tekort aan verpleegkundigen. Dus academische ziekenhuizen kiezen wie als eerste wordt geopereerd. „Je gaat dan kijken: wie is sterk genoeg?” 12 oktober 2018
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/12/kiezen-op-ic-de-kanker-of-de-leverpatient-a2421535

Kritische kanttekeningen bij massavaccinatie

In een recent gesprek tussen Dr. Geert Vanden Bossche (vaccinoloog) en Dr. Robert Malone (Amerikaanse viroloog) wordt door Geert vanden Bossche gewaarschuwd dat massavaccinatie met vaccins die de transmissie niet stoppen -de zogenaamde leaky vaccins- levensgevaarlijk kan zijn. Hij pleit er voor direct te stoppen met vaccineren.

Er wordt in dit gesprek expliciet gesteld dat het vaccin persoonlijke bescherming kan bieden. Dus voor kwetsbare mensen kan het belangrijk zijn dit vaccin te nemen. Echter is de hele populatie vaccineren onverantwoord.

Consequentie

Wat is een consequentie eigenlijk? Er wordt makkelijk over gepraat: als je je niet laat vaccineren dan moet je de consequentie wel aanvaarden. In dit geval betekent het dat je niet meer volwaardig en vanzelfsprekend mee mag doen aan het sociaal en cultureel leven.

Een consequentie is een logisch vanzelfsprekend gevolg. Bijvoorbeeld als ik in het water spring dan word ik nat.  Een consequentie kan echter ook een regel zijn, door anderen bedacht om iets te voorkomen, of juist te bevorderen. Bijvoorbeeld: als je in het water springt, en je kan niet zwemmen en we moeten je komen redden dan krijg je een boete.

Simpel gesteld: als je A doet dan is het gevolg B. Wij bepalen met elkaar in wetboeken wat de regels zijn en wat dus de gevolgen van je gedrag zijn. Echter het gevolg moet wel proportioneel zijn. Voorbeeld: als je in het water springt en we moeten je komen redden dan sluiten we je voor 5 jaar op. Dat zullen de meeste mensen een onredelijk gevolg vinden. Wij gaan prat op onze rechtstaat. Bij ons word je als je drugs hebt gesmokkeld niet opgehangen, bij ons mag je als vrouw zelfs zomaar zonder begeleiding over straat gaan zonder dat daar, voor vrouwen in sommige landen een logische consequentie, een straf op staat. Gelukkig maar!

Waarom nu dan wel? Waarom deze heftige consequentie? Is het werkelijk zo dat we daarmee de pandemie - die overigens al ver op haar einde is, we zitten in de staart- versneld kunnen eindigen? Als dat het doel is, dan zouden gevaccineerden die positief testen ook geen toegang mogen hebben. Ofwel we zouden iedereen moeten blijven testen. Alleen al om het simpele feit dat je als gevaccineerde besmet kan zijn en het virus nog steeds kan overdragen. Het is niet per se zo dat een gevaccineerde minder besmettelijk is dan een ongevaccineerde. Dat zal erg afhangen van de leeftijd, conditie en blootstelling aan een virale lading. Er zijn deskundigen die zeggen dat een 90% vaccinatiegraad nodig is. Er zijn ook tig deskundigen die dit weerspreken en vertellen dat het virus te snel muteert en dat wat we nu als vaccin ingespoten krijgen gebaseerd is op een stukje spike-eiwit dat al lang niet meer rondwaart. Je bouwt dus antistoffen op tegen iets dat er niet meer is. Zie Israël. Daar moeten mensen al een derde of vierde prik.

Ik ga verder op het voorbeeld van het zwemmen. Als ik in het water spring en ik kan niet zwemmen dan loop ik een groter risico te verdrinken dan iemand die goed kan zwemmen. Hoe beter de persoon kan zwemmen hoe lager het risico op verdrinking, hoe kleiner de kans is dat hij gered moet worden. Je kan nog steeds de regel handhaven dat niemand in het water mag springen op straffe van een boete. Dat is makkelijker voor de handhaving en iedereen is gelijk. Maar daarmee ontneem je de mensen hun zwempartijtjes. Niemand mag meer zwemmen omdat er een kans is dat er een aantal mensen verdrinken en we geen capaciteit hebben ze te redden.

Je zou dan ook bijvoorbeeld de volgende regels kunnen opstellen: We waarschuwen mensen voor het gevaar van het water als je niet kan zwemmen. En we geven mensen gratis zwemles. We zorgen dat de zwembaden minder onveilig zijn. Ofwel we leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Dit is zoals een vrije democratische samenleving hoort te zijn. Je verbiedt niet, maar informeert en helpt.

Het is ondertussen erg duidelijk welke groep mensen de niet-zwemmers zijn en welke goed kunnen zwemmen. Gelukkig kunnen de meeste redelijk tot goed zwemmen en loopt slechts 2% een risico uit het water gehaald te moeten worden. We hebben zwemvesten uitgedeeld aan de meeste mensen. Helaas lopen sommige langzaam leeg, maar toch blijven de meeste mensen aardig drijven. De maatschappij kan dus open. Er zullen altijd nog mensen verdrinken, helaas. Dat is niet te voorkomen, maar door meer mensen te leren zwemmen en de niet-zwemmers extra bescherming te geven met behulp van een zwemvest of drijfkurk komen we een heel eind. Ook als we zorgen dat in zwembaden het water minder diep is, zullen minder mensen verdrinken. Daarnaast zijn er andere landen die haast geen zwemvesten hebben. Waarom dan deze uitdelen aan onze goede zwemmers?

Er zijn nog meer scenario's te bedenken. Scenario's, die niet zo'n inbreuk maken op het leven van mensen. Waarom alleen inzetten op deze zwemvesten ,die ook nog eens langzaam leeg blijken te lopen? Ik vind dat niet logisch. Laten we ons breder oriënteren. Dat is menselijker en splijt de samenleving niet.

Dus wat vind jij? Is de consequentie die nu aan de ongevaccineerden wordt opgelegd en veel mensen buiten het normale leven sluit een eerlijke? Is deze proportioneel? Zo ja kan je dit beargumenteren? We moeten deze discussie voeren met elkaar. We mogen deze discussie voeren met elkaar... of mag dat niet?

Marlies Rattink 15 september 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen die ik als ongevaccineerde (goede zwemmer) heb:

1. Hoe effectief is dit vaccin tegen de nu heersende deltavariant? En hoe effectief tegen nog onbekende komende varianten?
2. Is er een kans op ADE als ik deze winter in aanraking kom met een ander coronavirus? Zo ja, hoe groot is deze kans?

3. Is het mogelijk te kiezen voor een natuurlijke infectie? Ik begreep dat je daarmee breder en langduriger beschermd bent. ook tegen toekomstige varianten. Klopt dit? Zo ja, waarom mag ik niet kiezen voor deze weg?

4. Waarom zorgt de overheid er niet voor dat alle binnenklimaten verbeteren? Zodat de kans op infecties die uitlopen tot ziektes veel kleiner wordt. Zie deltaplan ventilatie Maurice de Hond (juni 2020!!).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How significant is it that the two top FDA officials responsible for vaccine research resigned last week and this week signed a letter in The Lancet that strongly warns against vaccine boosters? This is a remarkable sign that the project of government-managed virus mitigation is in the final stages before falling apart.
https://brownstone.org/articles/the-meaning-of-the-fda-resignations/

Door het coronatoegangsbewijs mogen straks miljoenen mensen niet meer meedoen, zo betoogt . Maar dat gebeurt op basis van opportunisme en niet op basis van de wet.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/30/ongevaccineerd-is-niet-per-se-onveiliger-dan-gevaccineerd-a4056517

”Ze had nog kunnen leven” beweert huisarts bij Nieuwsuur over ongevaccineerde..Ai mensen bekijk deze aflevering. nieuwsuur klopt dit? .
https://www.blckbx.tv/videos/nieuwsuur

Mooie portretten van mensen die hun nek boven het maaiveld uit staken deze cirisis. Menselijk en goed onderbouwd.
https://www.tegenwind.tv/

De gevreesde coronapiek na de introweek in Nijmegen is uitgebleven. De introductie van studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft niet geleid tot een forse toename van het aantal besmettingen, zo blijkt uit cijfers van de GGD.
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/geen-coronapiek-in-nijmegen-na-tienduizend-feestende-studenten-tijdens-introductieweek~a8944327/?

We doen het voor de ouderen

Solidariteit, een mooi woord, waar iedereen een warm gevoel bij zou moeten krijgen.  Solidariteit houdt in dat men inziet dat de ander gelijkwaardig is.

Bij mij roept het op dit moment een heel andere emotie op. Namelijk: boosheid. Daar zit geen warm gevoel bij.

Want D66, CDA, VVD, Groen Links, wie nog meer? Ik ben boos op de testmaatschappij.

Laat ik D66 er uit lichten. Hun slogan: "laat iedereen vrij maar niemand vallen".  "Je bent pas echt vrij als iedereen dat is". en "D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen".

Dat klinkt goed D66. U gelooft in deze gelijke kansen, dat is mooi, maar u brengt deze gedachte niet in de praktijk. 
Mijn moeder, 85 jaar. Zij heeft zich niet laten vaccineren. Maar ze heeft alleen een fiets, geen smartphone en kan niet over weg met het internet. Dus wat nu? Kopje koffie drinken met een vriendin in de stad? Mijn moeder kan prima wandelen nog, dus is mobiel. Maar moet ze dan eerst naar een teststraat? Hoe moet ze dan een afspraak maken? En hoe komt ze daar dan?

Ofwel mijn moeder kan niet meer mee doen.
Dank jullie wel. We doen het voor de ouderen.

Dus iedereen vrij en niemand laten vallen? Maar wel mijn moeder dus... Telt zij niet mee? Ze gaat wellicht haar laatste levensjaar in.... wie zal het zeggen? En zal het echt uitmaken voor de druk op de zorg? Mijn moeder, die al 20 jaar niet bij een huisarts komt. Die heeft al getekend dat ze niet naar een ziekenhuis wil en euthanasie wil als het zo ver is.  Een stokpaardje van D66 toch: recht op vrijwillige levensbeëindiging. Maar beste D66 : mijn moeder wil voordat ze vrijwillig haar leven beëindigt nog graag eens een keertje uit eten met haar kinderen of een kopje koffie drinken, zomaar omdat het haar goed doet.

Maar D66 vindt het nodig een testmaatschappij in te richten. Harteloos..........onmenselijk en tegen artikel 1 van de grondwet in.


De kleine dingen worden haar afgenomen. Sinds mijn vader anderhalf jaar geleden stierf, vindt ze er al niet zo veel meer aan. Maar wat zegt men: eigen schuld, dikke bult... had ze zich maar moeten laten vaccineren..... dat niveau.... ik vind het in en in triest.

En ja hoor,  wat lees ik op de (a)sociale media?

Ik krijg reacties van mensen die het helemaal normaal vinden. Als mijn moeder koffie wil drinken, dan moet ze zich of laten vaccineren of een test laten doen. Ze heeft toch een keuze? Tja...als ze niet wil of kan. Dan moet ze het zelf maar uitzoeken. Want we doen het samen. We sluiten niemand uit, behalve degenen die niet mee willen doen en we doen het zeker voor de ouderen, die hebben ons land opgebouwd, maar ze moeten wel gevaccineerd zijn. Ook al zijn ze niet ziek en zal een kopje koffie drinken in de stad niet echt bijdragen aan de verspreiding van dit levensgevaarlijke virus. Zo is het. Eigen keuze. Eigen schuld.

Echt waar mensen? Een kopje koffie drinken? Mijn moeder is geen gevaar voor de samenleving. Als ze ziek wordt, blijft ze heus wel thuis. Als ze gezond is, is ze geen gevaar. Er gaat hier iets heel erg mis. Ze gaat nergens naar toe. Ze winkelt niet. Ze gaat niet naar voetbalwedstrijden, concerten, de bioscoop, ze zit niet in vliegtuigen, treinen, kantoorgebouwen en is tot nu toe niet bij een fieldlabexperiment geweest. Zij is niet het gevaar. De kans dat zij iemand besmet met het coronavirus is extreem klein. De maatschappij,  zou over haar hart moeten strijken en haar haar kopje koffie moeten laten drinken. Gewoon omdat het mooi weer is die middag. Door haar buiten te sluiten laten we ons van onze slechtste kant zien.

Aan ieder die mee doet aan deze testmaatschappij: u bent medeschuldig aan het uitsluiten van mijn moeder. Dat neem ik u kwalijk. Dus bent u gevaccineerd? Wees solidair met de niet-gevaccineerden en toon u vaccin-app niet. En wilt u een kopje koffie drinken? Weiger een testbewijs te laten zien of zoek een café waar ze daar niet naar vragen

12 september 2021
Marlies Rattink